Täiendus toimetuse 19.01 ilmunud vabandusele (0)

Harju Elu 27. numbris (22.12.2023) lk 5 ilmus lause „Miinus: noorte kaasalöömist takistatakse. Jõelähtme vallavolikogu EKRE saadikud seisid vastu, et noortevolikogu kaks liiget saaksid arengukomisjoni liikmeteks“. Selle asemel olnuks korrektsem „Miinus: noorte kaasalöömist ei toetata. Jõelähtme vallavolikogu kaks EKRE saadikut ei andnud oma toetust sellele, et noortevolikogu kaks liiget saaksid komisjonide liikmeteks“.

Täiendame 19.01 ilmunud vabandust Jõelähtme vallavolikogu ja revisjonikomisjoni liikme proua Kai Rimmeli taustaselgitusega: „Kuna vallavalitsus ei suutnud vastata meie saadikute küsimustele, millisest vanusest alates on õigus osaleda avaliku võimu teostamisel volikogu komisjoni liikmena – hääleõigusliku liikmena, siis jäid kaks saadikut erapooletuks. Tegemist on alaealistega, kellel seaduste kohaselt on ainult osaline teovõime. Alaealiste noorte vallavolikogu töös hääleõigusega osalemise (avaliku võimu teostamisel osalemise) vastavust põhiseadusele ei ole Riigikohus senini analüüsinud. Kõik täisealised noortevolikogu liikmed said EKRE saadikute poolt toetuse“.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.