Sütiste terviseradade saaga sai läbi (0)
Article title
Pöialpoiss oma Sütiste kodumetsas.

2022. aasta 4. märtsil alanud raadamistööd Sütiste metsas panid kohalikud tegutsema. Mitmeid koosolekuid ja kohtumisi hiljem on rahvas tänaseks saavutanud võidu: projekt lõpetati ja suuremahulised muutused metsas jäävad tegemata.

Möödunud reedel toimunud rahvakoosolek sujus rahumeelselt. Emotsioone oli tunduvalt vähem kui 11. mai koosolekul. Kohal oli hinnanguliselt 70 inimest, kelle seas ka mõned ametnikud. Pika sõdimise ja kalli kodumetsa kaitsmise tulemusena on selge, et ühiseid koosolekuid, kus plaanitavat inimestele eelnevalt tutvustatakse, on vaja läbi viia iga rahva raha eest läbi viidava projekti puhul.

MTÜ Sütiste Metsa Selts esindaja Kaire Jakobson leiab, et kaitsealale kõige suuremaks ohuks on spordiklubid oma tegevusega. Lisaks oleks tema hinnangul mõistlik muuta kaitseala rahvuspargiks, mis tagaks paremad tingimused jalutajatele, kes närve puhkama minnes peavad igapäevaselt arvestama kihutavate ja oma pahameelt jalgsi liiklejate peal välja elavate jalgratturitega.

Mitmeid koosolekuid ja kohtumisi hiljem on rahvas tänaseks saavutanud võidu.

„Kiiremas korras tuleks Sütiste metsa paigaldada viidad, et inimesi suunata ja anda neile teadmine, kus nad viibivad. Üleüldse on vajalik inimeste teadlikkuse tõstmine taimede ja loomade õiguste ja vajalikkuse kohta,“ lisab Jakobson. „Heaolu taastootmiseks“ planeeritud asfalttee, millest terviseradade projekt alguse pidi saama, ei ole tema sõnul kindlasti vajalik väide, et rulluisutajad, ratastooliga liiklejad ja jooksjad vajavad asfaltteed, ei ole tõsi.

Kõik osalised on avaldanud avalikult arvamust, et nemad sellele alale tugeva pinnasekatte vajadust ei näe ja vanaviisi on parem.

Sütiste terviseradade projekti ajatelg

• 4. märts 2022 – algasid raadamistööd, mis ajasid kohalikud ärevile.
• 13. märts 2022 – keskkonnaameti käsul peatati raadamistööd, maha oli võetud kanakulli pesapuu.
• 11. mai 2022 – rahvakoosolek. Rahva nõudmisel olid kohal ka linnaosa valitsuse esindajad, kes olid sunnitud ütlema, et terviseradade projekt peatatakse.
• 20. juuni 2022 – esimene linna poolt kokku kutsutud komisjoni koosolek, linna sisekontroll esitas omapoolsed vaated.
• 8. juuli 2022 – registreeriti MTÜ Sütiste Metsa Selts. Koos hakati käima juba mais.
• 22. juuli 2022 – teine kaasamiskoosolek Mustamäe LOVi, SA Eesti Terviserajad, MTÜ Sütiste Metsa Selts ja MTÜ Nõmme Tee Selts esindajate vahel.
• 11. juuli 2022 – teine avalik koosolek, kuhu keelduti alguses kokku kutsutud rahvast sisse laskmast väites, et ei ole piisavalt suuri ruume, kuhu kõik ära mahuksid. Hiljem lubati inimesed siiski sisse. Vahepealsed planeeritud koosolekud lükati mitmel korral edasi.
• 8. august 2022 – kolmas koosolek, kus anti osalejatele teada, et toimumas on viimane komisjoni koosolek ja Sütiste projekt lõpetatakse.
• 17. veebruar 2023 – avaliku arutelu koosolek, kohal oli Nõmme LOVi juht, Mustamäe LOVi juht kohale ei tulnud.

Fotod Koidula 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.