Saku Õlletehas hakkab CO2 kokku koguma ja taas kasutama (0)

Saku Õlletehas võttis esimese Carlsberg Grupi ettevõttena Baltikumis kasutusele süsihappegaasi kokkukogumise ja taaskasutamise süsteemi, mis aitab märgatavalt vähendada ettevõtte keskkonnajalajälge ning võimaldab ühtlasi tehases ise toota ca 65% õlleteol, filtreerimisel ja villimisel vajaminevast CO2-st. Investeeringu kogumaht ulatus 1,2 miljoni euroni.

Süsihappegaas on joogitööstuses võtmetähtsusega komponent, seda kasutatakse näiteks ka jookide karboniseerimiseks. Paraku on aga ülikõrged gaasi- ja energiahinnad mõjutanud ka CO2 kättesaadavust.

„Süsihappegaas on vajalik erinevates tootmisetappides – õlletegemise, filtreerimise ja villimise käigus. Traditsiooniliselt pärineb enamik tööstusettevõtetes kasutusel olevast süsihappegaasist väetise- ja keemiatööstustest, ent paraku on Euroopas täna märkimisväärne osa neist tööstustest kõrgete energiahindade tõttu tootmise peatanud,“ lausus Saku Õlletehase juhatuse liige Jaan Härms. „Seetõttu on CO2-nappus hakanud ka joogitööstusi kimbutama – üheltpoolt on Euroopas tarneraskusi, teisalt on hinnad tõusnud ligi 50 protsenti.“

Juhatuse liikme sõnul alustas Saku Õlletehas uut süsteemi juurutama ennekõike energiatõhususe ja ressursisäästu projektina, kuid tänases olukorras leevendab käärimisel eralduva süsihappegaasi kokku kogumine ja taaskasutamine ka tehase otsest tootmisvajadust ja annab varustuskindlust.

„Piltlikult öeldes kogume me käärimisel tekkiva süsihappegaasi kokku ja suuname selle ringmajanduse põhimõtteid järgides uuesti tootmisse,“ selgitas Jaan Härms. „Keskkonnasääst ja vastutustundlik ettevõtlus on Saku Õlletehase igapäevatöös väga tähtsal kohal. Antud projekti tulemusena väheneb märkimisväärselt tootmise käigus õhku paiskuva CO2 kogus, kuna suuname selle tootmises uuesti kasutusse.“

Jaan Härmsi sõnul tähendab investeering Saku Õlletehasele märkimisväärset edasiminekut puhtama tuleviku poole ja ühtlasi on sel positiivne majanduslik efekt.

„Süsihappegaasi kokku kogumise ja taaskasutamise süsteem võimaldab meil vähendada sisseostetava CO2 kogust ligi 65 protsendi ulatuses. See tähendab, et ühes aastas hoiame me kokku 2200 tonni CO2, mis heitmetele teisendades võrdub umbkaudu 350 majapidamise aastase energiatarvitamisega,“ rääkis Jaan Härms.

Käärimisel eralduva süsihappegaasi kokku kogumise ja taaskasutamise süsteemi investeeringu kogumaht oli ligikaudu 1,2 miljonit eurot, projekti kaasrahastati Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi ringmajanduse valdkondlikust programmist 473 000 euroga.

Uudse tehnoloogia, mille paigaldamist kaasrahastas ka Keskkonnainvesteeringute Keskus, toimimine on kokkuvõtlikult kirjeldatud videos, mis nähtav siin.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.