Rail Balticu juhtkomitee valis välja Harju trassi (0)
Rail Balticu juhtkomitee otsustas 14. mai kohtumisel toetada Harju ja Rapla maavanema ettepanekut loobuda Harjumaal nn idapoolsest trassialternatiivist, mis jookseks Nabala kaitsealast ida poolt.

Harju ja Rapla maavanema ettepanekus märgitakse, et idapoolne trassialternatiiv on perspektiivitu ning ajaliste ja rahaliste ressursside optimaalsemaks kasutamiseks ei ole otstarbekas koostada sellele trassialternatiivile detailset lahendust. Lisaks peavad maavanemad tähtsaks idapoolse trassialternatiivi mittesobivust kohaliku ja regionaalse rongiliikluse korraldamise seisukohast, kuna trassialternatiiv kulgeb asustusaladest eemal ja ei võimalda perspektiivis koridori kasutamist pealinnaregiooni paremaks ühendamiseks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtis siiski tähelepanu asjaolule, et Vabariigi Valitsus on andnud ülesande Harjumaal ida- ja läänepoolset trassialternatiivi täpsemalt võrrelda ning tööd viiakse lõpuni. Võrdlustulemusi peab tutvustama ka avalikkusele, selle ettepanekuga juhtkomitee nõustus.

Samal kohtumisel otsustas juhtkomitee mitte toetada Kiili valla Kangru seltsi poolt tehtud ettepanekut lisada Rail Balticu planeeringu trassikoridoride võrdlusesse variant 12A, mis jookseb mööda olemasolevat Tallinna-Viljandi raudtee trassi. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi hinnangul poleks praeguse, 1520 mm raudteetaristu Viljandi suunal likvideerimine otstarbekas, sest see tooks kaasa projekti kallinemise ning mitmeid tehnilisi probleeme. Samuti seab 12A komitee hinnangul otsesesse ohtu Ülemiste järve veekvaliteedi ning sellega ka suurema osa Tallinna elanikkonna joogiveest. Kohtumise protokollis märgitakse, et „ühtlasi on trassialternatiiv 12A Harjumaal ja Raplamaa põhjaosas suurima ehitusmaksumuse ja vähima sotsiaalmajandusliku tuluga 30 aasta lõikes“. Juhtkomitee lisab, et 12A trassialternatiivi ei toetanud ka Vabariigi Valitsus möödunud aasta mais toimunud kabinetiistungil.

Maavanemate ja juhtkomitee poolt eelistatud nn läänepoolne trassialternatiiv kulgeb Harjumaal läbi Saku, Kiili, Rae, Jõelähtme valla ning Maardu linna.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.