Raasiku sai 5000 elanikku täis (0)
Veel aasta alguses näis olukord trööstitu. 1. jaanuaril oli Raasiku valla elanike registris 4717 inimest. Õhus rippus sundliitmine mõne naabriga või tükeldamine naabrite vahel, seda juhul, kui 1. jaanuariks 2017 täiendavat 283 elanikku ei leita.

Et jõuda haldusreformiga nõutava miinimumi ehk 5000 elanikuni, taotles Raasiku vald Anija ja Jõelähtme vallalt kokku viie küla – Linnakse, Salumäe, Sambu, Aruaru ja Haljava – loovutamist. “Siis tulebki nibin-nabin see 5000 ka täis,” ütles Raasiku vallavanem Raivo Uukkivi jaanuaris Harju Elule. Veebruari keskpaigaks oli selge, et Anija ja Jõelähtme keelduvad külasid loovutamast.

Patiseisust pääsemiseks tegi Raasiku vallavolikogu 10. augustil Rae vallavolikogule ühinemisettepaneku, mille Rae vallavolikogu 20. septembril aga tagasi lükkas. Haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlikus komisjonis hakkas siis küpsema kava sundliita Raasiku vald Anija ja Aegviidu ühinemisel tekkiva omavalitsusega.

Otsiti kampaaniameister

27. septembril otsustas Raasiku vallavolikogu läbi viia konkursi kampaaniameistri leidmiseks, et aastavahetuseks 5000 elanikku siiski täis saada. 11. oktoobril otsustati volikogus, et kolmest pakkumusest on parim Paavo Pettai juhitud OÜ Midfieldi oma.

Pettai kampaaniatöö avalöök anti 1. novembril, kui eesmärgist oli puudu veel 206 elanikku. Präänikuna pakuti välja, et alates tuleva aasta 9. jaanuarist on rongisõit Tallinna ja Aegviidu vahel Raasiku valla 7–19-aastastele õpilastele tasuta; lisaks lubati 50% hinnaalandust lasteaedades neile, kelle mõlemad vanemad on kirjas Raasiku valla elanikena.

Piitsana teatati, et Raasiku valla koolides õppivate teiste omavalitsuste laste kooli ja koju sõidutamise kulud nõutakse tulevikus sisse nendelt omavalitsustelt, kelle territooriumilt lapsi tuuakse; samuti tõsteti võimaliku maksimumini lasteaiakohtade tasu neile, kelle vanemad ametlikult Raasiku elanikud ei olnud.

Juba Pettai kampaania esimese nädalaga lisandus Raasiku valla elanike registrisse 30 uut kodanikku. lahkujaid olid 6. Novembriga lisandus uusi vallakodanikke kokku 103, lahkujaid oli 20.

Üle ootuste edukas

Kuidas nägi välja kampaania tehniline pool? Valda toodi viis suurt treilerireklaami “Raasiku 5000,” mille asukohti aeg-ajalt muudeti. Kauplustesse, asutustese ja küladesse pandi üles 400 plakatit, autodele ja bussidele 200 kleepsu.

“Internetis on kaasatud Facebook, Delfi, Google, võimalused, kus sihitakse infot meie piirkonnas sisselogivatele arvutikasutajatele. Lisaks veel otsepostitused erineva infoga. Kaasatud on ka aktiivsed külade esindajad,” selgitas Uukkivi novembri algul Harju Elule. 25. novembril käivitus kampaania teine faas ehk aktiivne näost-näkku suhtlemine, milles kandev roll oli volikogu liikmetel ja nende abilistel. “Reeglina tehti seda poodides, kus inimesed rohkem liiguvad,” ütles Uukkivi.

8. detsembril algas kolmas faas, milleks oli järjekordne otsepostitus kõikidesse Eesti Posti andmebaasis registreeritud Raasiku valla postkastidesse. Selle peamiseks päänikuks oli lubadus valla elanike vahel välja loosida kolm Kreeka ja kolm Türgi reisi juhul, kui vald saab aastavahetuseks 5000 elanikku täis.

Otsepostitusega kaasnenud küsitluse vastused näitasid, et 89% Raasiku elanikest soovib valla säilimist eraldi omavalitsusena.

“Me saime siis aru, et me võidame. Loomulikult olen rahul,” rääkis Uukkivi.

22. detsembri pärastlõunal registreeriti kauaoodatud 5000. elanik – Lauri Mõisja – , kes saab vallalt tänukirja. “Esimest korda ajaloo jooksul on Raasiku vallal 5000 elanikku,” ütles Uukkivi, kelle häälest oli tunda ilmselget kergendust.

Pettai firmale maksti kampaania eest 17 000 eurot. Uukkivi sõnul tasub kulutus ennast ära – vald säilib ning registrisse kantud uutelt elanikelt saadakse 2017. aastal 160 000 eurot täiendavat maksutulu.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.