Ole ilutulestikuga hoolikas! (0)

Selleks, et tulevased pidustused kulgeksid ohutult ja uus aasta algaks õnnelikult ja vigastusteta, tuleb pürotehnika käitlemisel pöörata tähelepanu nii mõnelegi asjaolule.

Päästeameti ennetustöö osakonna nõunik Kätlin Karula ütleb, et pürotehnilised tooted peavad olema soetatud ainult selleks vastavat luba omavast müügikohast, ja mustalt turult ei tohi selliseid asju hankida.

„Ilutulestiku kasutamiseks tuleb valida õige aeg ja koht. Arvestama peab ilmastikuolude, toote kasutamise ohutu kaugusega inimestest, loomadest, hoonetest ja sõidukitest ning öörahu ajaga,“ ütleb Karula.

Kui ilutulestikku korraldatakse seltskonnaga, tuleb valida üks, kes süütab järjekorras kõik ilutulestiku patareid.

Spetsialisti sõnul tuleb ilutulestiku patarei toestada maapinnal kiviplokkide, liivakottide vms mittepõleva materjaliga, et vältida patarei ümberminekut. „Raketid, mis omavad stabilisaatoreid, näiteks pikk pulk või varras raketi küljes, pole mitte mingil juhul maasse torkamiseks. Parim viis on neid lasta kindlalt maasse löödud toru sees,“ juhendab Karula.

Ilutulestiku laskmisel on Karula sõnul ohutu kaugus inimestest vähemalt 30 meetrit. Kindlasti tuleks lugeda tähelepanelikult eelnevalt kasutusjuhendit, sealt võib selguda, et vaja on suuremat ohutuskaugust.

Kindlasti tuleks päästeameti spetsialisti sõnul jälgida, et tuul ei kannaks ilutulestikku hoonete poole – rõdud, katused, aknad. Samuti ei tohi paigalda ilutulestikupatareid elektriliinide ja suurte puude alla.

Karula sõnul ei tohi kunagi kummarduda ilutulestikuraketi või -patarei kohale. „Kui ilutulestiku seade peale süütamist ei rakendu, siis ära lähene sellele. Oota vähemalt 20 minutit! Praak ilutulestik tuleb tagastada müüjale, selle ohutustamiseks võib ilutulestiku toote asetada vette,“ selgitab ennetustöö nõunik Karula.

Kui ilutulestikku korraldatakse seltskonnaga, tuleb tema sõnul valida üks, kes süütab järjekorras kõik ilutulestiku patareid. „Arvestama peab asjaoluga, et süütaja peab samuti viibima ohutus kauguses ajal, mil patarei töötab. Ilutulestikku tohib käidelda ainult kaines olekus ja vähemalt 18aastane isik,“ märgib Karula.

Ta soovitab süütajal tungivalt kasutada kaitseprille ja pärast ilutulestiku korraldamist mitte kiirustada patareile lähenemisega.

„Lase ilutulestiku jäänustel maapinnal täielikult kustuda ja jahtuda. Korja kokku ilutulestikust alles jäänud prügi. Kindlasti ära viska jäätmeid loodusesse,“ ütleb Karula.

Ka säraküünlad kujutavad endast täpselt samasugust ohtu nagu ilutulestik. Säraküünla põlemistemperatuur ulatub kuni 1100 kraadini. „See on piisavalt suur kuumus, et sulatada mõningaid metalle. Vääral kasutamisel võivad ka säraküünlad põhjustada põletushaavu,“ kõneleb päästeameti spetsialist Karula.

Ta märgib, et laeva ohutusvarustuses kasutatava punase signaalraketi ja muu sarnase värvusega raketi kasutamine merel ning rannikul ohuolukorrata on keelatud.

Pürotehniliste toodete kategooriad ning kes ja millist kategooriat tohib kasutada?

• 12-aastane, kategooria F1, väga madala ohutasemega ja minimaalse müratasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks piiratud alal ning elamu siseruumis.
• 18-aastane, kategooria F2 ja F3, madala ohutasemega ja madala müratasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas piiratud alal.
• Ainult erialateadmistega isik, kategooria F4, T2 ja P2, keskmise või kõrge ohutasemega pürotehniline toode, mis on ette nähtud kasutamiseks väljas suurel avatud alal ja mille müratase ei kahjusta inimese tervist.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.