Notarite Koja esimehena jätkab Merle Saar-Johanson (0)
Article title
Merle Saar-Johanson. Foto Notarite Koda

Notarite Koda valis järgmiseks kolmeks aastaks uue eestseisuse. Koja esimeheks valiti tagasi Tallinna notar Merle Saar-Johanson, kellel algab 2024. aasta algusest kolmas ametiaeg.

Järgneva kolme aasta notariaadi arengusuundadena näeb Saar-Johanson muu hulgas tehisintellekti (AI) rakendamist notarite töös ja nutikate infotehnoloogiliste vahendite kasutamist rahapesu tõkestamisel.

„Ukraina sõja tõttu suurenes notarite töös oluliselt rahvusvaheliste sanktsioonide kohaldamise vajadus,“ märkis Saar-Johanson. „Osalesime Euroopa rahapesu ja terrorismi rahastamist tõkestava komisjoni Moneyval hindamisel. Raporti põhjal läks meil väga hästi ning leiti, et Eesti notarid on rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamisega hästi kursis.“

Saar-Johansoni sõnul on viimastel aastatel olnud märgilise tähtsusega kaug- ja hübriidtõestamise arendused, mis võimaldavad klientidel teha pea kõiki notaritoiminguid distantsilt. „Kokku on tänaseks tehtud juba ligi 100 000 kaugtõestamist,“ ütles Saar-Johanson.

Koja esimees viitas, et notariaadil ei ole kavas IT-arenduste tegemisel pausi teha ning käimas on volikirjade registri arendus, mis peaks valmima järgmisel aastal. „Notariaadi 30. aastapäeva tähistamise konverentsi teema oli tehisintellekt ning notariaadil on kavas tõsiselt analüüsida, milliseid võimalusi pakub AI notari ja klientide elu turvalisemaks ja lihtsamaks muutmiseks,“ sõnas Saar-Johanson.

Notarite Koja aseesimeheks valiti koosolekul Tallinna notar Priidu Pärna ning eestseisuse liikmeteks Tallinna notar Tiit Sepp, Paide notar Eve Põtter, Jõhvi notar Diana Lõhmus, Võru notar Inga Anipai ja Tartu notar Kairi Aarik. Eestseisuse uus koosseis alustab tööd 1. jaanuaril 2024.

Notarite Koda on avalik-õiguslik juriidiline isik, mis on asutatud 1. novembril 1993 notariaadiseaduse alusel notarite ühendamise eesmärgil. Notarite Koja liikmeteks on kõik ametisse nimetatud notarid. Praegu töötab Eestis kokku 87 notarit ja notariteenus on kättesaadav kõigis maakondades.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.