Müüdid ettevõttesiseste karjäärivõimaluste kohta: miks tundub rohi teise tööandja hoovis rohelisem? (0)
Article title
Margit Pugal.

Tihtipeale on töökoha vahetamise põhjuseks rahulolematus töötasu, arenguvõimaluste või motivatsioonipaketiga.

Kui väiksemas organisatsioonis võivad arenguvõimalused kiiremini ammenduda, siis suuremas ettevõttes on mõistlik enne töökuulutuste sirvimist uurida, kuidas saaks olemasoleva tööandja juures ennast muul viisil teostada. Paraku ringleb ettevõttesiseste karjäärivõimaluste kohta palju müüte. SEB personali ja koolituse divisjoni direktor Margit Pugal toob neist välja viis olulisemat ja lükkab müüdid ümber.

Müüt nr 1. Edasiliikumine sõltub ainult töötatud aastatest

Pikaaegsed töötajad on tööandja jaoks usaldusväärsemad ja tunnevad organisatsiooni tööviise, inimesi ja kultuuri. Samas ei ole need positiivsed omadused ettevõttesisese edasiliikumise seisukohalt alati võtmeteguriteks. Ühest küljest on küll oluline töötaja isikuomaduste ja teadmiste tundmine, teisalt on tähtsad ka hoiakud, väärtused ja eelnev töökogemus tervikuna. Järgmisele karjäärisammule võib kasuks tulla hoopis teistsugune tööalane taust või erinevad oskused, mida teistel ei ole, kuid on värbamise hetkel tiimis puudu.

Siiski on üsna ootuspärane, et ettevõttes juba kanda kinnitanud töötajad taotlevad suurema tõenäosusega edutamist. SEB-s on mitmeid näiteid kolleegidest, kes on suhteliselt lühikese aja jooksul organisatsioonisiseselt uuele positsioonile asunud, kas siis horisontaalselt või ka vertikaalselt. Mida suurem on organisatsioon, seda mitmekesisemad on ka võimalused.

Müüt nr 2. Minu juht teab, milline võiks olla minu järgmine samm

Tihti kipuvad töötajad eeldama, et nende otsene juht pakub neile ise uusi tööalaseid väljakutseid ja arenguvõimalusi. Samas kordavad personalispetsialistid ja karjääri coachid mantrat, et karjäär on eelkõige inimese enda kätes.

Uuringud näitavad, et töötajad peavad oluliseks tööandja loodud arenguvõimalusi. Näiteks tööandja brändingu agentuuri Universum uuringu kohaselt ootavad majandusvaldkonna spetsialistid tööandjalt erinevaid õppeprogramme ja võimalust oma oskusi ning teadmisi täiendada. SEB töötajad saavad end täiendada ja uusi teadmisi koguda virtuaalses koolituskeskkonnas SEB Campus.

Lisaks korraldame ettevõttesiseseid karjääripäevi ja pakume personaalset karjäärinõustamist. Seda kõike selleks, et tõsta töötajate teadlikkust enda tugevustest, erinevatest eneseteostuse võimalustest ning innustada töötajaid tööalaselt edasi liikuma. Neile kolleegidele, kes tunnevad huvi mõne teise valdkonna vastu, kuid samas kahtlevad, kas see võiks olla nende uus väljakutse, soovitame aastaringselt SEB-sisest töövarjutamist.

See annab võimaluse turvaliselt huvipakkuva ametikohta või valdkonnaga tutvuda, et paremini töö sisust ja ülesannetest aru saada. Kuid selleks, et muutused toimuksid, peavad töötajad olema teadlikud endast, oma võimalustest ning võtma initsiatiivi ja vastutuse oma karjääri eest. Oluline on enda eesmärkide saavutamise nimel ka reaalselt tegutsema hakata, magavale kassile kahjuks hiir suhu ei jookse.

Müüt nr 3. Karjäärisuuna muutmiseks pean vahetama organisatsiooni

Karjäärisuuna muutmine ei ole alati lihtne – uute oskuste õppimine ja omandamine nõuab sageli täiendavalt energiat, aega ja pühendumist. SEB-s väärtustame võimalikult mitmekesiseid teadmisi ja oskuseid, mistõttu julgustame oma töötajaid mitte ainult vertikaalseid vaid ka horisontaalseid karjäärivõimalusi otsima, sest erinevate teadmiste-oskuste kombinatsioon võib luua huvitavaid ja ootamatuid uusi lahendusi ning ergutada innovatsiooni.

Meil on kolleege, kes on SEB-s töötanud 18 aastat ja vahetanud selle aja jooksul ametikohta üheksa korda. Lisaks on mitmeid näiteid töötajatest, kes alustasid pangas nooremspetsialistidena ja on tänaseks kasvanud oma valdkonna professionaalideks või tiimijuhtideks. Näitena võib tuua SEB ettevõtete panganduse valdkonna juhi ja SEB Eesti juhatuse liikme Peep Jalakase, kes on SEB-s töötanud ligi 18 aasta jooksul kokku seitsmel ametikohal. Peep alustas tellerina ning pank on tema esimene ja ainus töökoht.

Müüt nr 4. Ettevõttesisene ametikoha muudatus on vähem väärtuslik kui kogemuste omandamine teistes ettevõtetes

Tihtipeale vahetatakse tööandjat selleks, et saada samas valdkonnas või ametikohal uusi kogemusi. See on loomulik. Ent ka ettevõttesiseselt ametikohta muutes on võimalik saada uusi kogemusi ja laiendada ametialast silmaringi. Suures organisatsioonis võib näiteks teise osakonda siirdumine anda samaväärse tunde nagu uue tööandja juurde tööle asudes: kolleegid on uued ning ülesanded ja väljakutsed teise sisuga. See avardab nii teadmiste- kui ka kogemuste pagasit, tõstes samal ajal töötaja väärtust nii organisatsioonisiseselt kui ka tööjõuturul.

Oskus mitmes valdkonnas kogutud tarkust tervikpildiks kokku siduda on ettevõtte jaoks suure väärtusega ning aitab keerukas olukorras paremaid lahendusi leida. Uue tööalase väljakutse võtmiseks on SEB-s mitmeid viise ja meil on hea meel tõdeda, et üha rohkem SEB kolleege neid võimalusi ka kasutab. Oma organisatsiooni väärtuste, tööviiside ja kolleegide tundmine ning äri ja kliendivajaduste mõistmine lihtsustab ka uuele valdkonnale pühendumist.

Müüt nr 5. Palgatõusu saab ainult töökohta vahetades

Töötasu sõltub töö sisust ja keerukusest, kogemustest, pädevustest ning töötaja tulemuslikkusest, hoiakutest ja käitumisest. Kõrge sisemise motivatsiooni ja õige suhtumisega väärtust loovad inimesed teenivad tõenäolisemalt igal ametikohal rohkem.

Erinevate tööpakkumiste ja palganumbrite võrdlemisel ei tohiks aga unustada ettevõtte pakutavate lisahüvitiste paketti, näiteks tervisekindlustus, tööandjapension, kaugtöö võimalus, lisapuhkusepäevad ning koolitus- ja arenguvõimalused. Tööandjat vahetades võib küll palganumber esialgu tunduda kõrgem, kuid kui tuleb tasuda hüvede eest, mida varem kattis eelmine tööandja, ei pruugi rahaliselt tegelikult võita.

Vähemtähtis ei ole siin võrrelda ka muid töötaja heaolu mõjutavaid tegureid nagu juhtimiskultuur, töökeskkond ja üldine töötaja heaolu, sest kõrgem palk ei pruugi kompenseerida puudujääki nendes olulistes aspektides.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.