Mida lubavad Harjumaa esinumbrid valimistel? (0)

Harju Elu esitas kõigi Harjumaal riigikokku kandideerivatele erakondade esinumbritele või üksiküritajatele kaks küsimust. Küsimused on: 1. Kas valituks osutudes asute tööle riigikogus? 2. Milline on esimene probleem, millele teie/teie erakond riigikogu uues koosseisus lahendust soovib leida? Avaldame vastused sellises järjekorras, nagu nad toimetusse laekusid.

Üksikkandidaat Vladas Radvilavičius

1. Jah.

2. Eesti rahva iive. Vastasel juhul ma majanduslikult talutavat ja eestikeelset pensionipõlve ei näe.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna esinumber Marina Kaljurand

1. Minu otsus riigikogusse minemise kohta sõltub mitmest asjaolust – minu enda valimistulemusest ja erakonna valimistulemusest. Kui saan valijatelt veenva toetuse riigikogusse minekuks, siis seda ma ka teen. Ehk – otsustavad valijad ja mina ei välista Euroopa Parlamendist lahkumist.

2. Võimatu on nimetada ühte-kahte teemat, pühendun samaaegselt mitmele. Esiteks on teemad, mida dikteerib rahvusvaheline olukord, alustades sõjast Ukrainas ja lõpetades energiahindadega. Teiseks tulevad teemad, mis on olnud sotsiaaldemokraatidele olulised läbi mitme riigikogu koosseisu – eakate hooldekodud, laste võrdne kohtlemine (alustades toetustest ja lõpetades hariduse ning huviringidega), arstiabi kättesaadavus, vähemused. Kolmandaks tulevad teemad, mis on suhtelised uued ehk varem ei ole nendega piisavalt tõsiselt riigikogu tasemel tegeletud – keskkond, kliima, taastuvad energiaallikad, metsaraie. Olen kindel, et saan kõigi nimetatutega tegeleda, sest teist võimalust lihtsalt ei ole.

Keskerakonna esinumber Jüri Ratas

1. Kui Eesti rahvas annab mulle mandaadi riigikogus töö jätkamiseks, olen valmis seda vastutust kandma. Riigikogu saadikuna olen esindanud rahva häält parlamendis 2007. aastast alates, mis on olnud ühelt poolt suur au, aga ka suur vastutus. Olen alati teinud oma tööd südamega ning tunnen, et mul on veel palju anda. Keskerakond on aastate jooksul teinud palju põhimõttelisi otsuseid, mis on aidanud pöörata Eesti riiki näoga inimeste poole. See on see, mis eristab meid kõikidest teistest erakondadest.

2. Nendel riigikogu valimistel on põhiküsimus Eesti inimeste ja ettevõtete toimetulek ehk nende mõlema võit. Keskerakonna hinnangul ei saa riik kõrge inflatsiooni tingimustes pealt vaadata, kuidas inimesed on raskustes igapäevakulude tasumisega ja ettevõtted pankrotistuvad. Inimeste toimetuleku jaoks on oluline langetada toiduainete ja ravimite käibemaksu ning viia retseptiravimite käibemaks null protsendini. Lisaraha andmine tervishoidu on väga oluline. See eristab meid täielikult tänasest koalitsioonist, kes ei ole oma koalitsioonileppes isegi sõna „tervishoid“ kasutanud.

EKRE esinumber Henn Põlluaas

1. Olen riigikogu liige alates 2015. aastast. 2019–2021 olin riigikogu esimees. Oman vajalikke teadmisi ja kogemusi ning tunnen, et mul on Eestile veel palju anda.

2. Suurimaks probleemiks on meie inimeste ja ettevõtete hakkamasaamine olukorras, kus reformivalitsuse tegematajätmiste tagajärjel oleme kõige suurema majanduslanguse ja hinnatõusuga riik Euroopas, ettevõtted pankrotistuvad, inimesed vaesuvad ja töötute arv lööb rekordeid. Me viime alla ettevõtluse ja tootmise sisendhinnad – alandame kütuste aktsiise ja elektri hinda. See peatab inflatsiooni, tagab majanduse konkurentsivõime ja inimeste heaolu. Peame liitlastelt koheselt küsima ka Ukrainale antud relvasüsteemide asemele uusi. Praegused hanked realiseeruvad alles mitme aasta pärast. Me ei saa loota, et Putin nii kaua ootab.

Reformierakonna esinumber Kaja Kallas

Valimistest sõltub see, kas Eesti jääb avatud, sõbralikuks, läänemeelseks ja targaks riigiks või saab meist EKRE soovitud tige ja endassetõmbunud väikeriik. Et nii ei läheks, peab riigikogu jätkama sammudega Ukraina abistamiseks, Eesti kaitsevõime suurendamiseks ja liitlassuhete hoidmiseks, nagu oleme minu juhitud valitsustes teinud.

Isamaa esinumber Urmas Reinsalu

1 . Jah, asun tööle.

2. Esimene ülesanne on kaitsta Eesti vabadust. Selleks peame tugevdama riigikaitset ning toetama rahvusvaheliselt Ukraina võitu sõjas. Kirjutan neid ridu New Yorgis ÜRO julgeolekunõukogu saalis. Eesti on algatanud rea rahvusvahelisi initsiatiive, et tõkestada Venema a agressiooni. Tähtis on suurendada ka liitlaste kohalolekut Eestis. Isamaa tiimis kandideerivad Harju-Raplamaal nii brigaadikindral Artur Tiganik, politseikindral Raivo Aeg kui ka viitseadmiral Tarmo Kõuts. Me oskame Eestit kaitsta nii riigikaitses, rahvusvaheliselt kui sisejulgeoleku alal.

Eesti 200 esinumber Lauri Hussar

1. Jah, asun tööle.

2. Esimese kiireloomulise asjana lõpetame kehtiva kriminaa lkaristusega erakondade rahastamise riigieelarvest.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.