Laitse saab ajaloo esimese lasteaia (0)
Riito Ehituse AS alustas veebruari lõpus Laitse lasteaia “Kirsiaed” hoone rajamist. 1. septembriks saab selles koha kuni 68 piirkonna mudilast ning uus asutus hakkab töötama koos Ruila põhikooliga. Rajamine toimub Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastusel

Laitse esimene lasteaed kerkib Kastani 3 asuvale kinnistule. Veebruaris alanud hoone ehitakse ühekorruseline ning suletud netopinnaga 848,9 ruutmeetrit. Abivallavanem Hannes Orgse ütles, et töid teeb Riito Ehituse AS. Lisaks lasteaiahoonele uuendatakse ka Laitse mõisa kunagine viljapuuaed, uuendatakse Kastani tee, ehitatakse kergliiklustee ning ka parkla. Tööd peaksid olema lõppenud 15. augustiks. “Töövõtja on pakkumuse esitamisega kinnitanud valmisolekut lasteaed tähtaegselt valmis ehitada,” lisas Orgse.

Nimi on “Kirsiaed”

Hoone kirjeldusest võib lugeda, et see on projekteeritud kesksest saal-võimlast nelja ilmakaare poole suunduvate tiibadega. Nendes asuvad kolm rühma ning majandusplokk. Iga rühm saab magamis-, mängu- ja tualettruumid ning ka oma garderoobi. Lisaks on hoones ka käsitööklass-savikoda, personali- ja majandusruumid. Toitu valmistatakse Ruila kooli köögis ning tuuakse Laitsesse.

Kohti on uues lasteaias kuni 68 ning see hakkab tegutsema ühendasutusena Ruila põhikooliga. Lisandub 15 uut töökohta. Laitse-Ruila piirkonnas elab 1300 inimest ning lasteaeda on plaanitud sinna viimased kümme aastat. Lähim aed “Riisikas” asub Haibas, kuid see ei mahuta kõiki valla soovijaid lapsi. “Riisikas” jääb ka edaspidi tööle, kuid selles väheneb rühmade arv.

Et Laitse uus lasteaed asub mõisa kunagises viljapuuaias, siis on selle nimi “Kirsiaed”. Rühmad on vastavalt “Mesimummid”, “Õiekesed” ja “Kirsikesed”.

Maksab 1,6 miljonit

Tutvustusest on lugeda, et õuealale on plaanitud loodusõppe- ja seiklusrada, õuesõppemaja, liumäed, ronimispaigad ning muidki huvitavaid mänguatraktsioone. Õppeprogrammi ülesehitusel lähtutakse Ruila põhikooli väärtustest ning eesmärkidest. Lisaks tavapärasele lasteaiale, on lähtudes kunsti- ja käsitöösuunast kavandatud ka käsitöökoja avamine.

Kogu projekt ning ehitamine maksavad 1,6 miljonit eurot. “Sellest on Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus 1 327 554 eurot. Kernu valla finantseering on ligi 300 000 eurot,” selgitas Orgse. Hoone projekteeris Pikoprojekt OÜ, juurdepääsutee projekteeris FIE Anne Unt ning omanikujärelvalvet teeb Keskkonnaprojekt OÜ.

KERNUS JÄTKAB MUNITSIPAALKOOL

  • MTÜ Kernu Haridusselts soovib asutada 82 aasta vanusesse koolihoonesse eraharidusasutuse. Esialgu tahtis Haridusselts avada erakooli tänavuse aasta 1. septembrist.
  • Volikogu viimase istungi päevakorras oli ka otsuse eelnõu kooli tegevuse lõpetamisest. Seda aga ei tehtud. “Haridus- ja teadusministeerium ei väljastanud veel erakoolile koolitusluba. Seega ei ole õppeaastal 2015/2016 muudadusi ette näha. Põhikool jätkab tööd 9-klassilise munitsipaalkoolina,” kinnitas abivallavanem Hannes Orgse.
  • Orgse sõnul võib koolitusloa saamiseni kuluda kuni kolm kuud. Kuna omavalitsus peab ümberkorraldustest asjaosalisi informeerima, siis peab koolitusluba olema väljastatud viis kuud enne uue kooliaasta algust.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.