Kose valla juhid: traditsioone tuleb hoida (0)
Article title
Emadepäeva peol, mida Kose vallas peeti 18. mail, õnnitlesid Kose valla aasta ema Marili Soodlat nii hiljaaegu Kose vallavanemaks saanud Raul Siem kui volikogu esimeheks valitud Martin Medar. FOTO: Ülo Russak

Kose valla uued juhid, volikogu esimees Martin Medar ja vallavanem Raul Siem on ametis olnud napilt kuu aega. Piisavalt kaua, et ametiga seonduvatest probleemidest ülevaade saada. 

Mille poolest erineb Kose vald teistest omavalitsustest?

Raul Siem: Näiteks Rae vallaga, minu koduvallaga võrreldes on erinevus ikka suur. Rae vald on rohkem linnastunud, elanikud on paljuski linliku eluviisiga, Tallinna mõju on väga tugev. Kuigi kiirtee on ka koselastele toonud Tallinna vaid pooletunnise autosõidu kaugusele, on Kosel säilinud rohkem maaelu väärtused. Tegeletakse näiteks rohkem põllumajandusega. Rae vallas on kõik põllud täis ehitatud, palju on tehnoparke, veel rohkem on elamuid. Aga olen veendunud, et ka Kose kasvab. Noortel peredel on siin väga hea lapsi kasvatada.

Kõnelete sedaviisi ehk ümbritsevast inspireerituna? (Harju Elu intervjuu Kose valla juhtidega toimus 18. mail Oru mõisa vanas pargis, kus peeti parajasti mudilaste üldlaulupidu ja anti ühtlasi välja Kose aasta ema tiitel). Kõik see, mis siin täna toimus, paneb tõesti mõtlema – siin on noortel peredel hea elada…

Raul Siem: Selliseid üritusi, nagu täna siin, saab ainult kiita. Valla kultuurijuhid on osanud emadepäeva asjakohaselt ühendada laste laulupeoga. Kindlasti aitab see tänaseid väikesi ilmakodanikke siduda nende kodukandiga. See on juurte loomine. Tulevikus, omandanud hariduse, tulevad nad siia siis ehk tagasi kodu rajama. 

Martin Medar: Kose valda ei erista paljudest teistest omavalitsustest ainult maalähedane eluviis. Kose vallal on ju väga tugevad, sügavale ajalukku minevad kultuuritraditsioonid. Siin oli ju ajaloos väga tuntud Kose kihelkond, mille enamik aladest kuulub tänase Kose valla koosseisu.

Kooliharidustki on siin antud üle saja aasta. Läbi ajaloo on tuntud olnud Kose laulukoorid ja rahvatantsurühmad. Need tegutsevad tänagi Kosel, Kose-Uuemõisas, Ardus, Orus. Igal pool on tugev side traditsioonide, kultuuri ja ajalooga. Eks tänane mudilaste pidu nimega „Mängime laulupidu“ kannab neid sidemeid, kultuuri edasi. Eraldi väärib märkimist Ravila käsitöökul­­tuur.

Valla juhtimist üle võttes oli teil kindlasti nägemus, et midagi tuleb senisest teistmoodi teha?

Martin Medar: Koolijuhina (Martin Medar on Kose gümnaasiumi direktor – toim.) on minu jaoks olulisim, et Kosel jätkuks gümnaasiumihariduse andmine, mis vahepeal küsitavaks sai. Meie haridusvõrk säilib ja see on oluline. Laiemalt võttes – mis on hästi, seda peame hoidma ja säilitama. 

Raul Siem: Valimisteni on poolteist aastat, käesolevaks aastaks on valla eelarve tehtud – see paneb suures osas tegemised paika. Nii et mingeid suuri muudatusi Kose vallas selle pooleteise aastaga valla juhtimises teha ei saa. Küll aga tuleb rõhuda sellele, millele uus koalitsioon volikogus mandaadi sai – Kose valla juhtimine peab muutuma läbipaistvamaks.

Martin Medar: Suuremate muudatuste tegemiseks tuleb Kose inimestelt küsida uus mandaat järgmistel valimis­-
tel.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.