Kolm küsimust: mis minuga juhtub, kui töökaaslane koondati? (0)
Article title
Foto pxhere.com

Vastab Piret Korol, tööinspektsiooni nõustamisjurist.

Töökaaslane koondati ja nüüd tahab tööandja mulle lisatööd anda. Kas tööandja tohib suurendada minu töökoormust?

Töösuhte alguses lepivad töötaja ja tööandja kokku töölepingu olulistes tingimustes, milleks on ka töökoormus ja aeg, millal töötaja kokkulepitud tööülesandeid täidab. Töölepingus kokkulepitud tingimusi saab muuta poolte kokkuleppel. Kokku leppimisel peab tööandja lähtuma mõistlikkuse põhimõttest, et töötaja suudaks kokkulepitud tööd reaalselt ära teha temaga kokku lepitud tööaja piires ja töökoormus ei kahjustaks ka töötaja tervist. Kui töötaja töömaht suureneb seoses kolleegi koondamisega, tähendab see, et töö tehakse ikkagi ära kaheksa tunni sees, kuid võib-olla intensiivsemalt. Sellisel juhul tavaliselt lisatasu ei maksta, kuid pooled võivad lisatasu maksmises siiski kokku leppida.

Aga kui töötaja ei jõua kasvanud ülesandeid täita?

Kui seoses töökoormuse suurenemisega ei jõua töötaja siiski tööülesandeid kokkulepitud tööajal täita ja töömaht muutub töötaja jaoks ebamõistlikult koormavaks ja tervistkahjustavaks, tuleb tööandjale sellest koheselt teada anda ning teha ettepanek töömahu vähendamiseks või töö ümberkorraldamiseks. Teine võimalus koormuse tõusmisel on oma tavapäraste tööülesannete täitmine suuremas mahus ehk üle kokkulepitud tööaja. St tekivad ületunnid, milleks tuleb sõlmida eelnevalt kokkuleppe, lisaks ka see, kuidas ületunnitöö hüvitatakse. Kolmas võimalus on, et töötaja ja tööandja lepivad kokku, et töötaja täidab töölepingus seni näidatust erinevaid ülesandeid või lisaülesandeid ning sellisel juhul makstakse ka teistsugust töötasu.

Mis juhtub, kui töötaja ei ole nõus?

Kui töötaja ei ole täiendavate tööülesannete täitmisega nõus, siis ei pea töötaja ettepanekuga nõustuma ja tööandja ei saa töötajat selleks ühepoolselt kohustada. Keeldumise korral on soovituslik sellest tööandjale teada anda (nt e-kirja teel), tuues välja ka keeldumise põhjused.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.