Kernus käib töö erakooli avamiseks (0)
Vaid kuu aega tagasi tutvustas vastloodud MTÜ Kernu Haridusselts plaani asutada praegu vallale kuuluva Kernu põhikooli asemel erakool. Nüüd ootab plaan vaid Kernu vallavolikogu kinnitust ning erakool kavatsetakse avada juba järgmise aasta 1. septembriks.

Kernu põhikooli tulevik on juba mõnda aega olnud kahtluse all, sest laste arv on viimase kümmekonna aasta jooksul üle kahe korra vähenenud. Kevadel käis vald välja alternatiivid, kuidas kooli säilitada. Kõige tõsisem välja pakutud variantidest oli kooli kuueklassiliseks muutmine ning liitmine lasteaiaga.
Paraku ei leitud vallavolikogus üksmeelt ning tänavu augusti alguses tuli grupp kohalikke elanikke välja ideega moodustada Kernus erakool. Kooli loomiseks loodi MTÜ Kernu Haridusselts.

MTÜ juhatuse esimees Kaja Vahar ütles sel nädalal Harju Elule, et erakooli asutamise protsess on poole peal. „Valla arengukavas 2014-2020 on erakooli loomine sees. Kui volikogu võtab arengukava vastu, tuleb MTÜl sõlmida vallavalitsusega leping ning panna paika täpsed tingimused,“ avas ta plaane.

Kool poleks kadunud

Valla arengukava avalik arutelu toimus sel teisipäeval. Vallavanem Enn Karu sõnul suurt huvi arutelu vastu ei tuntud, mis peaks näitama, et inimesed usaldavad volikogu. „Volikogu on lubanud erakoolile rohelist tuld näidata,“ ütles ta. „Tegu on väga tõsise ideega.“

Karu sõnul oli vallal plaan jätkata Kernus hariduse andmist 6-klassilise kooliga, mis oleks liidetud lasteaiaga. „Kui erakooli ideega poleks lagedale tuldud, oleks vald jätkanud tööd 6-klassilise kooli plaaniga,“ ütles vallavanem. „See oleks avatud kas 2015 või 2016.“

Kuigi erakooli loomise protsess on juba poole peal, ei pea Karu seda lihtsaks. „Eks see on loomulikult keeruline, nad peavad saama koolitusloa. Kui nad tahavad kooli avada järgmisel sügisel, siis peab luba varem olemas olema,“ märkis vallavanem. „Kui eestvedajad saavad sellega hakkama, siis milles küsimus.“
Ka Karu lapselapsed õpivad Kernu koolis, ning ta ütles, et „oma hinges toetan ettevõtmist“, , kuigi erakooli loomise initsiatiivgruppi ei kuulu.

Toetus vallalt

Kaja Vaher lausus, et õppemaksu suuruseks plaanitakse 20 eurot kuus. Lisaks arvestatakse valla rahalise toetusega. Ebaõnnestumist MTÜ liikmed ei karda. „Oleme teinud eelarve, ka miinimumeelarve, need läbi mänginud ning konsulteerinud ka rahandusministeeriumiga,“ selgitas ta. „Lisaks oleme suhelnud erinevate erakoolidega üle Eesti, näiteks Pikakannu kooliga.“ Viimane loodi samuti lapsevanemate eestvedamisel.

Et teada saada, kas kohalikud on nõus oma lapsi erakooli panema ning õppemaksu tasuma, korraldas MTÜ küsitluse. Tulemused andsid Vaheri sõnul suure kindlustunde. „45 inimese seas, kes vastasid, oli vaid üks, kes arvas, et õppemaks on probleem. Keegi ei olnud nõus, et kool suletaks,“ ütles ta.

Ka vald on sellega leppinud, et tekib erakool ning vallavolikogus ootab lähiajal kinnitamist, et esimese viie aasta jooksul toetab vald erakooli 30 000 euroga.

Vallal endal on vallavanem Karu sõnul plaanis järgmisel aastal avada Laitses lasteaed, mille ehitus läheb maksma ca poolteist miljonit eurot. Valla osa summmast on 15% ehk 240 000 eurot.

 

ENE ROOMA
Kernu Põhikooli direktor

Sel aastal õpib kooli 65 õpilast, eelmisel aastal oli lapsi 60. Prognoos näitab, et õpilaste arv lähiaastatel ei suurene.
Erakool ei too küll lapsi juurde, aga tagab kooli säilimise. MTÜ loodi ju eesmärgiga, et kooli peetakse projektide kirjutamisega üleval, MTÜl on see võimalus. Pluss riigi makstav pearaha.
Kunagi ei saa öelda, et on ainult üks lahendus, seda ka Kernu kooli puhul. Oleks võimalus säilitada ka munitsipaalkool, aga selleks on vaja tahet. Vald on meil aga väike, eelarvest läheb ca 60% haridusele, ja kui lapsi jääb vähemaks, siis see protsent suureneb.
Kernu kui koha jaoks on väga oluline, et see kool säiliks. Asume Tallinnale nii lähedal, et muidu läheksid lapsed sinna kooli. Siia jääks vaid vananev elanikkond, noored koliksid ära.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.