Kehra kooliõu saab kaasaegse kujunduse (0)
MTÜ Kehra Kooli Vilistlased korraldatud konkurss tõi kokku seitse erinevat kavandit, kuidas võiks gümnaasiumi õueala välja näha. Kogu ümbrus peaks saama uue väljanägemise järgmise aasta sügiseks.

Konkursi võitjaks valiti kodulinna arhitekti ja kunstniku Külli Krooni kavand. Tema võidutöö kannab nime Perspektiiv ning võitja preemia on 3000 eurot. Lisaks andsid hindajad välja kaks 1000-eurost preemiat üksikelementide eest. Need said tööd Volditud (autor tallinlanna Kaie Kuldkepp arhitektuuribüroost Nüüd Arhitektid OÜ) ja Lennujoon (autorid tartlased Andres Viitkar, Eigo Tarkin ja Gen Mandre).

Nädala alguses vastas Külli Kroon Harju Elu küsimustele.

Kuidas ja kui kaua vilistlaste pargi planeeringut koostasid? Mis on praegu Kehra kooli juures olemas ning mida saab jätta tulevasse parki?

Arhitekt Külli Kroon Kehra kooli vilistlase Silvi Vraidi esimesel mälestuskontserdil.Arhitekt Külli Kroon Kehra kooli vilistlase Silvi Vraidi esimesel mälestuskontserdil. 

Vilistlaste pargi avalik ideekonkurss kuulutati välja tänavu veebruaris. Sellele eelnes etapp, kus planeeringus said kaasa lüüa kooliõpilased. Õpetajate päeval viisin Kehra gümnaasiumi 1.a. klassis läbi tunni, milles lapsed said tutvuda projekteerimisega. Iga laps sai vilistlaste pargi joonise. Sellele kleepisid lapsed detaile, mida nemad pidasid õigeks, et ühes koolihoovis võiks olla. Lapsed pidasid oluliseks purskkaevu, Eesti lippu, parklat, mänguväljakut jms detaile. Kogusime kõik tööd kokku ja esitasime need ühe projektina kooliõpilaste etapi konkursile. Õpilastel oli toredaid ideid ja püüdsin arvestada ka nende ideedega.

Kes konkursi korraldas? Kes olid konkurendid?

Ideekonkurssi korraldaja on MTÜ Kehra Kooli Vilistlased. Konkurss oli avalik. Konkursi tingimustest tulenevalt tean teise ja kolmanda koha tööde autorite nimesid, mis avaldati peale konkurssi lõppu. Olen tutvunud ka nende töödega, kuna mõlemast võidutööst lisame minu planeeringusse ühe detaili. Millised, see on veel täpsustamisel.

Milline on üldse kooli ümbrus ja linn tervikuna arhitekti pilguga?

Kehra areneb praegu suure hooga. Korda tehakse suurel hulgal teid ja parklaid ning rajatakse kergliiklusteid. Valmimas on ka staadioni suurehitus. Kooliesise haljasala korrastamine on justkui loogiline jätk hoogsale arengule Anija vallas.

Aastate jooksul on koolihoovi istutatud lõpetajate poolt puid, kuid need on jäänud osaliselt kaardistamata. Seda saab veel teha kuniks on neid, kellelt küsida mäletusi. Olen oma planeeringus võimalusel arvestanud olemasolevate puudega ja need säilitanud.

Kuidas hakkab uus park välja nägema? Millised on atraktsioonid, teed, pingid, väikevormid, valgustid jne?
Ideekavandi planeeringu alus on perspektiivne vaade kooli suunas, mille vaatesihi kesksesse ossa jääb pandusega lipualus. Lipualusel on hea teha kooli lõpupilte. Vilistlaste park on mõeldud kasutamiseks nii kooliõpilastele kui ka vallaelanikele. Planeeritud on erinevad istumisalad (tõstetud maapinnavorm, pingid, pakk-istmed), aktiivkasutuse alad (malelauad sillutises, korvpallikorv, lauatennise lauad). Minu projekteeritud Silvi Vraidi pink Vana pildiraam leiab ka koha Vilistlaste pargis, kuid muudab oma asukohta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.