Keelesõbra programm ootab 1000 eesti keele mentorit (0)

22. jaanuarist saavad hea eesti keele oskusega inimesed taas toetada keeleõppijaid eesti keeles vestlemisega – ühineda vabatahtliku eesti keele mentorina Keelesõbra programmiga. Programmi viiendat hooaega alustanud Integratsiooni Sihtasutus kutsub huvilisi mentoriks registreeruma oma veebilehel hiljemalt 7. veebruaril.

„Keelesõbra programm pakub eesti keele õppijatele hädavajaliku võimaluse suhelda eesti keeles inimestega, kes seda igapäevaselt räägivad. Kuna keeleõppijaid on tõesti palju, siis vajame ka rohkem mentoreid. Tänavu soovime programmi kaasata lausa 1000 vabatahtlikku,“ kinnitas Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev.

Mentor vestleb õppijaga igapäevastel teemadel korra nädalas või tihedamini kolme kuu vältel – alates 14. veebruarist kuni 14. maini. Vestlemiseks valitakse mõlemale sobiv suhtluskanal, näiteks Messenger või telefon. Vestluste läbiviimisel on mentorile soovituste ja materjalidega toeks Keelesõbra programmi meeskond, kes kõigepealt õppijad ning mentorid kokku viib.

„Nelja eelnenud hooaja tagasisidest tuli selgelt välja, et keeleõppijad said nendest vestlustest väga tuntavalt suhtlemisjulgust juurde ning hakkasid eesti keelt rohkem kasutama,“ märkis Keelesõbra programmi juht Ave Landrat.

Eelneva nelja hooaja jooksul on programm toonud kokku pea 3800 keelesõpra. Mentoritena on kaasa löönud inimesed erinevas vanuses, kõikvõimalikelt elualadelt ja paljudest riikidest.

Eesti keele õppijad saavad Keelesõbra programmiga ühineda alates 9. veebruarist, kui avaneb nendele mõeldud registreerimisvõimalus. Keelesõbra programmi meeskond alustab keeleõppijate ja mentorite kokkuviimist sõbrapäeval, 14. veebruaril. Programmi hooaeg kestab 14. maini.

Mentorina Keelesõbra programmis osalemiseks ootame registreeruma Integratsiooni Sihtasutuse veebilehel www.integratsioon.ee/keelesober hiljemalt 7. veebruaril. Samalt veebilehelt leiab ka infot programmi kohta.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.