Tänasest saab KIK-ist küsida toetust kombineeritud sademeveesüsteemide rajamiseks