Jürisse ehitatakse moodne tervisekeskus (0)
Järgmise aasta lõpuks valmib Jüris kolmekorruseline ning energiasäästlik tervise- ja kiirabihoone. 776 000 eurot ehitusraha on eraldanud regionaalarengu fond, ülejäänud summa tuleb Rae valla eelarvest.

Rae vallavanem Mart Võrklaeva sõnul plaaniti tervisekeskuse ehitusega alustada veel sellel aastal,
kuid arhitektuurivõistlusel esikoha pälvinud ideekavandi projekteerimise eest küsis Innopolis Insenerid OÜ kordades kõrgemat hinda, kui oli ette nähtud konkursi lähteülesandes. Edu ei toonud ka läbirääkimised teise koha pälvinud bürooga Boa OÜ.

“Töövõtulepingu allkirjastamiseni jõuti alles tänavu aasta jaanuaris. Töösse läks kolmanda koha preemia saanud ideekavand märgusõnaga “Park”. Selle autorid on Lauri Eltermaa, Urmo Mets, Kristiina Aasvee, Grete Veskiväli, Julia Trunova, Kaur Talpsep ja Mari Renno büroost Kauss Arhitektuur OÜ,” ütles vallajuht.

Kauss Arhitektuur OÜ peab projekteerimistööd lõpetama ja kooskõlastatud projekti üle andma hiljemalt tänavu 5. novembriks. Sellele lisandub autorijärelevalve periood. Projekteerimistööde maksumus on 180 000 eurot ja kogu summa tuleb valla tänavuse aasta eelarvest.

“Kuna projekteerimistöid tehakse etappides, siis loodame, et ehitushanke saab välja kuulutada juba selle aasta teises pooles,” kinnitas Võrklaev.

Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus tervisekeskuse ehitamiseks on 776 000 eurot. “Ülejäänud ehitusele kuluv summa, mille täpne suurus selgub ehitushanke käigus, tuleb valla järgmise aasta eelarvest, mida samuti täna veel koostatud pole,” lisas Võrklaev.

Vana hoone lammutatakse

Praegu töötava tervisekeskuse kinnistul asub suur hoone, kus on lisaks ka kaks korterit. Uus tervisekeskus rajataksegi Võrklaeva sõnul olemasoleva hoone asemele. Ehitus toimub kahes etapis. “Esmalt lammutatakse praeguse hoone korterite osa kuni galeriini maha ja sinna rajatakse uus tervisekeskus. Uue hoone valmides kolivad praeguse tervisekeskuse rentnikud sinna umber. Seejärel lammutatakse tühjaks jäänud osa,” selgitas vallajuht.

Praegune tervisekeskus ning kiirabijaam 2013. aasta lõpus, kui anti üle uued autod. 

Kuna hoone lammutamine on samuti osa ehitustöödest, siis on lammutamise tähtaegadest Võrklaeva sõnul vara rääkida. Kindel on ainult see, et uue hoone valmimine on planeeritud järgmise aasta lõpuks.

Lisaks uue hoone rajamisele kavandatakse ümber ka tervisekeskuse terviklik väliala koos lipuväljakuga. “Väliala, sealhulgas lipuväljaku rajamine sõltub eelkõige sellest, mis kujuneb projekti järgselt selle lõplikuks maksumuseks. Loomulikult on meie soov ehitada see välja koos tervisekeskusega. Kui vahendeid ei jagu, siis planeerime lipuväljakuga seotud töid järgmises etapis,” selgitas Võrklaev.

Peetri vajab arstikeskust

Rae valla perearstipunktid töötavad lisaks Jürile Vaidas ja Lagedil. Need on Võrklaeva sõnul plaanis kindlasti säilitada. “Täna on need suhteliselt heas korras ja ehitustöid seal plaanis pole. Hädasti oleks perearstikeskust aga vaja Peetri piirkonda . Taotlesime selleks samuti vahendeid Euroopa Liidu regionaalarengu fondist, mille abil täna Jüri tervisekeskust rajama hakatakse,” ütles vallajuht.

Tervise- ja tööministri määrusest, mille põhjal toetust jagatakse, jäeti Peetri toetusele kvalifitseeruvate tõmbekeskuste nimekirjast välja. Samas on tegemist piirkonnaga, mis ületab märkimisväärselt meetme nõuetes sätestatud teeninduspiirkonna suurust.“Oleme sel teemal ka korduvalt pöördunud nii sotsiaalministeeriumi kui ka tervise- ja tööministri poole, kuid oleme rahastuse osas seni neilt ainult eitavaid vastuseid saanud,” ütles Võrklaev.

Valla oma vahenditest praegu Peetri tervisekeskuse rajamiseks ei piisa. Seetõttu otsitakse koostöös piirkonna arendajatega võimalusi nii ruumide jaoks kui ka perearsti leidmiseks, kes selles piirkonnas tööle hakata sooviks.

TEAVE: Esimene liginullenergiaga hoone

• Uus tervisekeskus on Rae valla esimene avalik hoone, mis vastab liginullenergia tingimustele. Selle saavutamiseks kasutatakse keskkütte kõrval ka katusele paigaldatavatelt päikesepaneelidelt saadavad elektrienergiat.
• Lisaks mängib rolli hoone asetus ilmakaarte suhtes. Rajatav hoone on avar, valguseküllane ning lihtsa loogilise ruumiprogrammiga.
• Esimesel korrusel hakkavad paiknema registratuur, apteek, füsioteraapiakabinetid, psühholoog, ämmaemand, koduõde ja hambaravi. Kiirabi on paigutatud hoone esimese korruse kagunurka, mis võimaldab brigaadile kiire ning eraldatud liikumise.
• Teisel korrusel on perearstikeskus. Kolmandale korrusele on ette nähtud tehnilised ruumid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.