Iriscorp – Eesti metsanduse suunanäitaja (0)

Iriscorpi tutvustus

Iriscorp on Eesti kapitalil põhinev metsafirma, mis on saavutanud kohalikul turul märkimisväärse positsiooni, olles osa laiemast Combi grupist. Erinevalt paljudest teistest ettevõtetest selles sektoris, rõhutab Iriscorp oma tegevuses kohalikku väärindamist, tagades, et kogu materjal, alates puidust kuni selle lõpptooteid, töödeldakse ja väärindatakse just Eestis. Selline lähenemine mitte ainult ei toeta kohalikku majandust, vaid vähendab ka transpordist tulenevat keskkonnamõju. Üle 20 aasta pikkune kogemus metsanduse valdkonnas annab Iriscorp’ile tugeva aluse, et olla eeskujuks jätkusuutlikule ja vastutustundlikule metsamajandamisele.

Metsakinnistute ost

Olles sügavalt juurdunud Eesti metsanduse maastikul, ostab Iriscorp aktiivselt metsakinnistuid üle kogu riigi. Metsakinnistute ost on strateegiline samm, mis võimaldab ettevõttel mitte ainult laiendada oma tegevust, vaid ka panustada Eesti metsade jätkusuutlikkusse arengusse. Ostuprotsessis lähtub Iriscorp põhimõttest, et igal tehingul peaks olema positiivne mõju nii kohalikule kogukonnale kui ka laiemalt keskkonnale. Ettevõtte huvi metsakinnistute vastu ei piirdu ainult majanduslike aspektidega; nad on pühendunud ka metsade ökoloogilise mitmekesisuse säilitamisele ja parandamisele. 

Raieõiguse ost

Lisaks metsakinnistute ostule tegeleb Iriscorp ka raieõiguse ostmisega, pakkudes maaomanikele paindlikku võimalust oma metsavarude majandamiseks. Raieõiguse ost võimaldab ettevõttel olla veelgi otsesemalt seotud metsade jätkusuutliku haldamisega, järgides rangelt kõiki keskkonnakaitse nõudeid. See tegevus toetab Iriscorpi missiooni – tagada, et metsarikkust kasutataks vastutustundlikult, kindlustades samal ajal metsade pikaajalise tervise ja jätkusuutlikkuse.

 

Metsamajanduskavade koostamine

Metsamajanduskava koostamine on veel üks oluline teenus, mida Iriscorp pakub. See teenus on suunatud nii eraisikutele kui ka ettevõtetele, kes soovivad oma metsamaad kasutada võimalikult tõhusalt ja jätkusuutlikult. Professionaalselt koostatud metsamajanduskava aitab maaomanikel mõista oma metsa praegust seisundit, planeerida tulevasi raietöid, samuti võtta arvesse bioloogilist mitmekesisust ja keskkonnakaitse nõudeid. Iriscorp kasutab oma pikaajalist kogemust, et tagada, et iga metsamajanduskava oleks kooskõlas kehtivate seaduste ja parimate praktikatega, toetades metsa ökoloogilist ja majanduslikku jätkusuutlikkust.

 

Iriscorpi tegevused näitavad selgelt ettevõtte pühendumust Eesti metsade jätkusuutlikule majandamisele. Olles tihedalt seotud kohaliku kogukonnaga ja toetades aktiivselt metsade väärindamist Eestis, on Iriscorp eeskujuks vastutustundlikule metsamajandamisele. Ettevõtte lähenemine, mis hõlmab nii metsakinnistute ja raieõiguste ostu kui ka metsamajanduskavade koostamist, rõhutab nende pühendumust keskkonnale ja kohalikule majandusele, tagades samal ajal Eesti metsade tervise ja jätkusuutlikkuse tulevikuks.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.