Harjumaa maakonnas ootab 169 last Inglipuu kingitust (0)

Maxima on juba 13 aastat aidanud heade inimeste abiga kokku koguda kingitusi, et viia jõulurõõmu tuhandetele vähekindlustatud perede lastele üle Eesti. Kaubandusketi poolt ellu kutsutud heategevuslik kingikampaania „Inglipuu“ on selle aja jooksul täitnud ligikaudu 22 000 lapse salajase jõulusoovi.

Ka sel aastal kogus Maxima koostöös Harjumaa maakonna sotsiaaltöötajate ning Eesti Lasterikaste Perede Liiduga kokku just nende laste jõulusoovid, kelle peredel puuduvad tänavu võimalused lapsele soovitud jõulukingituse tegemiseks.

Kogu Harjumaa peale on selliseid lapsi, kelle kingisoovi Inglipuudelt leiab, ligi kakssada.

Heategevuslik Inglipuu jõulukampaania võimaldab igaühel panustada nende laste pühadesse, kel muidu jõulukingid saamata jääksid.

Inglipuud, millel ripuvad laste jõuluunistused, asuvad 48 Maxima kaupluses üle Eesti. Igal aastal pannakse Inglipuud üles ka Maxima kontorisse, et ka ettevõtte enda töötajad saaksid omalt poolt lastele jõulurõõmu valmistada. Iga hooliv eestimaalane saab hakata ingliks, tehes Inglipuul olevale lapsele soovitud kingituse ajavahemikus 22. november–11. detsember.

Kingikampaanias osalemiseks tuleb valida Maxima kaupluses Inglipuult üks inglike lapse nime ja sooviga, kelle jõuluunistust tahad täita ja osta talle kingitus. Kingituse saab üle anda pakkimata kujul kas poe infoletti või kassasse, kust Maxima selle juba õigeaegselt lapseni toimetab. Märkame ja hoolime ning täidame üheskoos laste soovid Inglipuul. Suurim tänu on siiras rõõm lapse silmades ning uskuge – kõik hea tuleb ringiga teile tagasi.

Harjumaa maakonna Inglipuud koos kingisoovidega on üles seatud viies kaupluses:
• Keila Maxima X (Tallinna mnt 25),
• Saue Maxima X (Kuuseheki 2, 2A),
• Paldiski Maxima X (Rae 14B, 14C),
• Maardu Maxima XX (Altmetsa 1, Muuga 110) ja Maxima XX (Keemikute 2).

Laste kingisoovidega inglipuud on üleval paljudes Maxima kauplustes üle Eesti. Vaata ka www.maxima.ee/inglipuu.

Lisainfo Signe Paalandi, Inglipuu projektijuht, signe.paalandi@maxima.ee, +372 5322 5720
www.maxima.ee

169 детей в Харюьмаа ждут подарка с Дерева ангелов

Вот уже 13 лет Maxima с помощью добрых людей помогает собирать подарки, чтобы подарить радость Рождества тысячам детей из малообеспеченных семей по всей Эстонии. За это время в ходе инициированной розничной сетью благотворительной кампании по сбору подарков „Дерево ангелов“ были исполнены тайные рождественские желания около 22 000 детей.

И в этом году Maxima в сотрудничестве с социальными работниками Харьюского уезда и Союзом многодетных семей Эстонии собрала рождественские желания именно тех детей, семьи которых в предстоящее Рождество не имеют возможности сделать ребенку желанный подарок.

В Харьюмаа проживает около двухсот таких детей, чьи желания о подарках можно найти на Деревьях ангелов.

Благотворительная рождественская кампания «Дерево ангелов» позволяет каждому внести свой вклад в праздники детей, которые в противном случае не получили бы рождественских подарков. Деревья ангелов с рождественскими желаниями детей находятся в 48 магазинах Maxima по всей Эстонии. Каждый год Деревья ангелов устанавливаются и в офисе Maxima, чтобы сотрудники компании также могли помочь подарить детям радость Рождества. Каждый неравнодушный житель Эстонии может стать ангелом, подарив ребенку с Дерева ангелов желанный подарок в период с 22 ноября по 11 декабря.

Для участия в кампании по сбору подарков необходимо выбрать на Дереве ангелов в магазине Maxima одного ангелочка с именем ребенка, чью рождественскую мечту вы хотите осуществить, и приобрести ему подарок. Подарок можно отдать в неупакованном виде либо в инфопункт магазина, либо работнику кассы, а Maxima своевременно доставит его ребенку. Мы замечаем и заботимся и вместе исполняем желания детей с Дерева ангелов. Самая большая благодарность – это искренняя радость в глазах ребенка, и поверьте – все хорошее к вам вернется.

В Харьюмаа Деревья ангелов с желаниями о подарках установлены в в пяти магазинах:
• Кейла Maxima X (Таллиннское шоссе, 25),
• Сауе Maxima X (Куусехеки 2, 2А),
• Палдиски Maxima X (Раэ, 14В, 14С),
• Маарду • Maxima XX (Альтметса, 1, Мууга, 110) и Maxima XX (Кеэмикуте, 2).

Деревья ангелов с детскими желаниями о подарках установлены во многих магазинах Maxima по всей Эстонии. Смотрите также  www.maxima.ee/inglipuu.

Дополнительная информация Сигне Пааланди, руководитель проекта „Дерево ангелов“, signe.paalandi@maxima.ee, +372 5322 5720
www.maxima.ee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.