Harju Elu ei rikkunud head ajakirjandustava (0)
Article title
Valimiseelses sõnasõjas oli Harku valla reformierakondlase-restarteri Gert Sillingu sõnal tõsine kaal, sest mees osutus volikogusse ka valituks. Kohast volikogus mees siiski loobus. Ehk oli loobumise üheks põhjuseks see, et ta pidi tunnistama oma mittepädevat kaebust Harju Elu vastu.

16. juunil avaldasime Harju Elus artikli pealkirjaga „Pole uut Reformierakonna päikese all?“

Selle peale kaebas artiklis mainitud kodanik Gert Silling Pressinõukogule, väites, et artiklis esitab Ülo Russak tema kohta ebaõiget ning halvustavat infot.

Esitame siinkohal Pressinõukogu otsuse 21.10.2021.

Pressinõukogu arutas Gert Sillingu kaebust Harju Elus 16. juunil 2021 ilmunud artikli „Pole uut Reformierakonna päikese all?“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Artikkel räägib uutest Reformierakonna liikmetest Harku vallas, kelle kõigi soovitajaks on Kalle Palling. Üks uutest parteilastest on Gert Silling.

Gert Silling kaebas Pressinõukogule, et artikkel sisaldab tema kohta ebaõiget ja halvustavat infot. Kaebaja ei ole rahul, et väiteid tema kohta ei kontrollitud ja talle sõna ei antud.

Harju Elu vastas Pressinõukogule, et artikkel käsitles põhiosas Kalle Pallingu poliitilist tegevust Harku vallas, muuhulgas seda, et ta värbas mais-juunis Reformierakonda 32 uut liiget. Leht lisas, et iseloomustas artiklis mõnda inimest, keda Kalle Palling parteisse värbas ning üks neist oli Gert Silling. Leht märgib, et kaebaja kohta avaldas artikli autor faktid, mis olid toimetusel täpselt teada ja neid ei olnud vaja enam kaebajaga täpsustada.

Pressinõukogu otsustas, et Harju Elu ei rikkunud ajakirjanduseetika koodeksit. Pressinõukogu hinnangul on tegemist arvamuslooga, milles autor võib hinnangutes tavapärasest kaugemale minna ning lisaks ei sisalda see kaebaja kohta tõsiseid süüdistusi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.