Esimene esinduslik linnaväljak Paldiskisse (0)
Article title
Tulevane linnaväljak. Paremal Pakri Plaza ja kaubamaja. FOTO: Allar Viivik
Tänavuse aasta juuliks valmib Paldiskis keskväljak. Kuigi asula ajalugu ulatub üle 300 aasta tagasi, pole esinduslikku platsi või väljakut siiani olnudki. Seega on nüüdne esimene ning läheb vallale maksma veidi üle 322 600 euro.

Väljak asub linnas, Sadama ning Rae tänavate ristmikul. Ühelt poolt piiravad seda Pakri Plaza, Konsum ning kaubamaja. Teisest küljest aga elumajad ning kauguses kunagise merekooli hoone.
“Varasemalt pole Paldiskis ühtset keskset linnaväljakut olnud. Ujulaesine plats moodustab ruumiliselt pigem suurema ala koos Paldiski Ohvitseride Maja esisega. Ohvitseride maja ühes seda ümbritsevate aladega on eraomanduses. Pigem sai ka varasemalt pidada Paldiski linna südameks praegu ehituses olevat ala,” ütleb Lääne-Harju valla avaliku ruumi spetsialist Madis Vaikmaa. Sinna paigaldati jõulukuusk ja seal asusid amortiseerunud pingid, prügikastid ja mõningad eriilmelised betoonist istutuskonteinerid. Kunagi varem ka mõned amortiseerunud mänguväljaku osad. “Üheksakümnendatel lammutati alalt lagunenud kortermaja, mille järgselt tekkis linnasüdamesse keskväljakuks sobilik tühimik,” räägib ta.

Alates sügisest käivad platsil ehitustööd ja ala on aiaga piiratud. Madis Vaikmaa ütleb, et riigihange väljaku ehitusliku osa ehitaja leidmiseks toimus septembris 2019. Hankeleping edukaks osutunud pakkujaga Mullamutt OÜ sõlmiti 15. oktoobril. Kohe seejärel algas ka töö. Projekti koostas vallavalitsus.

Pinnasetööd tehtud, palju veel ees

Tänaseks on juba nii mõndagi selja taga. “Tehtud on suurema mahuga pinnasetööd, st väljaku ja teede konstruktsiooniosa pinnase väljakaeved ja teede aluste tagasitäited (liiva-killustik-aluste ehitus). Rajatud on kõnniteede, väljaku ja haljasalade elektrivarustuse ja valgustuse kaabeldus, jõulukuuse paigalduskaevude vundamendid. Sisuliselt on tehtud kõik suuremamahulised pinnasetööd ehk platsi ning teede aluste konstruktsioonide rajamiseks vajalikud eeltööd,” seletab Vaikmaa.

Suured tegemised on aga ees, sest projektiga kujundatakse ala Paldiski keskseks linnaväljakuks. Ehk siis inimmõõtmeliseks hubaseks linna sõlmpunktiks, mis ühendab ja jätkab erinevaid liikumisvajadusi ning loob mõnusa elukeskkonna. “Väljak kujundatakse aktiivseks avalikuks ruumiks, mis pakub erinevaid väliruumi elamusi ja õues aja veetmise võimalusi kõigile eagruppidele. Ala kujundatakse multifunktsionaalseks, et saaks vajadusel korraldada ka vabaõhu-üritusi (laadad, turupäevad, kontserdid, kogukonnapäevad, tseremooniad jne),” räägib Vaikmaa.

Väljaku ja sellega seotud haljasalade kujunduses ja taimestiku valikus on arvestatud Paldiski ja Pakri poolsaare sümboolsete elementide (nt paekiviklint) ja poolsaare iseloomulike looduskooslustega (nt paepealsed rannaniidud, alvarid). Pakutakse ka rohelisi elupaiku lindudele ja loomadele.

“Sisuliselt koosneb kujundatav ala kahest ühtselt kujundatud alast: kesksest lipuväljakust ja seda ümbritsevast haljasalast, mida läbivad väljakuga ühenduses olevad jalgteed. Jalgteed jätkavad linnaruumilisi ühendusteid erinevate sihtpunktide vahel linnas,” ütleb Vaikmaa.

Puhke- ja spordiala

Põhilised kujunduselemendid on modulaarsed pink-istutuskonteinerid. Tegemist on erilahendusega teisaldatavate linnamööblimoodulitega, mille ääreosad on kasutatavad pinkidena, keskne osa on suuremõõtmeline istutuskonteiner väiksemõõdulistele puudele ja püsikutele. Moodulid on ümberpaigutatavad, et vajadusel väljaku pind vabastada väliüritusteks. Lisaks on nähtud ette erinevaid pinke, haljastuskonteinereid, prügisorteerimist võimaldavaid konteinereid, eridisainlahendusega jalgrattahoidja ning avalik joogikraan. Plaanituid on ka erilahendusega lauatennise- ja lauajalgpalli lauad.
“Väljakule tulevad eridisainlahendusega valgustid. Lisaks kasutatakse väljaku põhiosas pimedas huvitavate valgusefektide saavutamiseks sillutusesisest valgustust. Suurt tähelepanu on pööratud võimalusele ajas erinevate valguslahendustega luua meeleolu loovaid valgusefekte. Näiteks luua tulevikus kaunist jõuluhõngu kogu väljakul ja haljasaladel. Selleks on planeeritud palju elektriühendusi haljasaladel, et valgustada istutusalasid, haljastust ja puid,” kirjeldab Madis Vaikmaa.
Kas tegemist on Eesti teiste linnade (Tõrva, Rakvere, Võru jt) keskväljakute ümberkujundamise programmi osaga?
“Tegemist on sõltumatu projektiga. EV100 raames toimunud laiaulatuslik programm väikelinnade keskväljakute rajamiseks oli lõppenud enne valdade ühinemisi ja Paldiski linn polnud sellega seotud,” ütleb Vaikmaa. Samuti oli lõppenud võimalus rahastada ehitust läbi piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute meetme. “Kuna seda meedet uuesti plaanis pole, siis tuli leida võimalus valla eelarve piires Paldiski linnasüda uuele elule äratada,” lisab ta. Ehitus- ja elektrivarustustööde lepingu maht Mullamutt OÜ-ga on 322 660,79 eurot. Kogu raha tuleb valla eelarvest, sest antud objektiga polnud võimalik lähiaegadel siduda võimalikke toetusmeetmeid. Tööd peaksid olema lõppenud tänavuse aasta juulikuus.

 

Rulapark ja mänguväljak

Lähitulevikus on Vaikmaa sõnul linna lisandumas betoonist rulapark. “Olemasoleva laste mänguväljaku (suunitlus vanemad lapsed) kõrvale plaanitakse väikelaste mänguväljakut,” ütleb ta.
Ees ootab linnapargi korrastamine. Seal on plaanis teedevõrgu rekonstrueerimine, parki uute elementide (istumiskohad, pingid, prügikastid, petangiala jne) rajamine, Rae ja Peetri tänavate äärde istumiskohtade ja koerte mängu-/jalutusväljaku paigutamine. Jätkub ka linna tänavate äärde pingitaskute rajamine, uute turismiinfostendide paigaldamine jpm.

 

Kuhu kolitakse jõulupuu?

Madis Vaikmaa
avaliku ruumi spetsialist

Rajatavale väljakule ehk praegusele ehitusplatsile me jõulukuuske ei paigaldanud. Kuna kuusk on ikka jõulude ja aastavahetuse ajal kohtumispaigaks, siis piiratud ligipääsuga ehitusplatsile selle paigaldamine poleks olnud kohane. Uuele linnaväljakule rajatakse uued võimalused paigaldada klassikaline jõulupuu. Lisaks rajatakse linna väljakule palju elektri väljavõtte ja istutatakse püsivaid kuuski (serbia kuused), mis võimaldavad klassikalise kuuse asemel luua ka alternatiivseid jõuluvalguslahendusi, ehtides ära kasvavaid puid. Näiteks istutatakse uue linnaväljaku istutusaladesse ka konteineristikud, mis kaunistavad antud hetkel ajutist linnaplatsi Sadama tänaval.
Keskväljaku ehitamise ajaks on rajatud Sadama tänava äärde pop-up kohtumispaik. Sinna on paigaldatud raagus puud meenutav LED-tuledega valgusdekoratsioon. Kuna tegemist pole otseselt kuusega, siis hoiame valguslahendust linnaruumis vähemalt jaanuari kuu lõpuni.

 

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.