Avariiõnnetused ja piduriketta seisund: regulaarse kontrolli ja vahetamise tähtsus (0)

Piduriketaste (tuntud ka kui pidurirootorid) regulaarne kontroll ja vahetamine on liiklusohutuse tagamiseks ja õnnetuste ärahoidmiseks ülimalt oluline. Pidurisüsteem on iga sõiduki kriitiline komponent ja piduriketaste seisukord mõjutab otseselt selle võimet tõhusalt peatuda. Siin on mõned põhipunktid, miks regulaarne ülevaatus ja asendamine on hädavajalikud.

Pidurdustõhusus

Aja jooksul põhjustab piduriklotside ja rootorite vaheline hõõrdumine kulumist. Kui pidurikettad ülemäära kuluvad, võivad need põhjustada pidurdustõhususe vähenemist, pikema pidurdusteekonna ja võimaliku piduritõrkeid.

Praod ja deformatsioon

Teave piduriketaste kohta on pidurisüsteemi põhiosa ja need töötavad koos piduriklotsidega sõiduki aeglustamiseks või peatamiseks. Praod ja kõverdumine võivad põhjustada ebaühtlase kontakti piduriklotside ja rootorite vahel, mille tulemuseks on vibratsioon, pulsatsioon ja ebaühtlane pidurdamine.

Piduritega seotud õnnetused

Piduritega seotud õnnetused on kogu maailmas liiklusõnnetuste oluline põhjus. Ameerika Ühendriikide riikliku maanteede liiklusohutuse administratsiooni (NHTSA) andmetel on ligikaudu 22% kõigist sõidukiõnnetustest seotud pidurite rikete või talitlushäiretega.

Pidurisüsteemi vead

NHTSA teatas ka, et vigased pidurid olid surmaga lõppenud õnnetustes teine kõige levinum sõidukiga seotud tegur. Pidurisüsteemi vead moodustasid umbes 7% surmaga lõppenud õnnetustest Ameerika Ühendriikides.

Kulunud pidurikettad ja surmajuhtumid

Kulunud või kahjustatud pidurikettad vähendavad pidurdustõhusust ja võivad pikendada pidurdusteekonda. Föderaalse autovedajate ohutusameti (FMCSA) uuring näitas, et halvasti hooldatud piduritega veokid sattusid 50% tõenäolisemalt avariidesse.

Piduriga seotud tsitaadid

Piduritega seotud rikkumised on üks levinumaid teeäärsete kontrollide käigus tuvastatud rikkumisi. Kaubandussõidukite ohutuse liit (CVSA) Rahvusvaheline maanteekontroll, iga-aastane ülevaatuskampaania, asetab pidurisüsteemi rikkumised järjekindlalt nimekirja esikohale.

Piduritega seotud tagasikutsumised

Autotootjad kutsuvad tagasi defektsete või potentsiaalselt ohtlike pidurikomponentidega sõidukeid. Regulaarne ülevaatus ja hooldus aitavad need probleemid tuvastada enne, kui need põhjustavad õnnetusi ja võimalikke tagasikutsumisi.

Pidurite ülevaatus päästab elusid

Sõidukite hoolduse ja ohutuse eest seisev mittetulundusühing Care Care Council rõhutab, et regulaarne pidurite ülevaatus ja õigeaegne vahetamine võivad aidata päästa elusid ja vältida õnnetusi.

Õnnetuste maksumus

Lisaks inimkaotustele ja vigastustele on liiklusõnnetustel märkimisväärne majanduslik mõju. Haiguste tõrje ja ennetamise keskuste (CDC) uuring hindas, et USA-s põhjustasid mootorsõidukiõnnetustes hukkunud surmad ühe aasta jooksul miljardeid meditsiinilisi ja töökaotusi.

Viimased sõnad

Sellele statistikale ja teabele tuginedes on ilmne, et kulunud või kahjustatud piduriketaste regulaarne ülevaatus ja vahetamine on õnnetuste ärahoidmiseks ja teedel ohutuse tagamiseks üliolulised. Vastutustundlikud sõidukiomanikud peaksid seadma esikohale õige pidurisüsteemi hoolduse ning otsima professionaalset ülevaatust ja remonti, et kõik probleemid kiiresti lahendada.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.