Tark Vanem: täida suhtekontot lapsega iga päev! (0)

Tervise Arengu Instituudi (TAI) teavituskampaania 3–8-aastaste laste vanematele jagab soovitusi ja ideid, kuidas mänguliselt täita lapse ja vanema suhtekontot. Teavituskampaania keskne kanal on veebileht tarkvanem.ee.

Lapsevanematel on keeruline toime tulla oma laste jonnihoogudega ja konfliktide lahendamisega. Nii võib juhtuda, et tülitsemine lapse ja vanema vahel saab valdavaks ning positiivne pool lapsega suhtlemisel jääb napiks. Selleks, et hoida lapse ja vanema koostöist suhet, tuleb järjepidevalt täita suhtekontot.

Lapse ja vanema suhte konto on nagu pangakonto, kuhu saab teha sissemakseid ja väljamakseid. Selleks, et lapse ja vanema vahel oleks käskude ja korralduste asemel usaldus ja koostöö, on vaja teha suhtekontole rohkem sissemakseid kui väljamakseid.

„Sissemaksed suhtekontole peaksid olema sagedased ning neid saab väljendada läbi positiivse tähelepanu, kuulamise, lapsega mängimise, tunnustamise jm. Need ei ole suured žestid, vaid igapäevased väikesed hetked, mis näitavad armastust, hoolivust ja tuge,“ selgitas fookuse valikut TAI perede ja vanemahariduse valdkonna juht ning lapsevanemate koolitaja Ly Kasvandik.

Suhtekonto saldot vähendavad väljamaksed on näiteks arvustamine ja karistamine, tülid, mittekuulamine, puudulik aeg ja tähelepanu. Kui lapse suhtekonto seis on positiivne, on ta palju altim koostööd tegema ja suur osa distsiplineerimisvajadusest kaob üldse. Kui aga vanem on teinud oma lapse kontolt palju väljamakseid ning ootab, et laps koristaks toa või täidaks mõne teise vanema antud ülesande, siis võib juhtuda, et laps hakkab vastu ja soovitud koostöö ei tule kergelt.

Sõnum ja üleskutse täita suhtekontot tugineb tulemuslikule vanemlusprogrammile Imelised Aastad, mida on TAI eestvedamisel Eestis ellu viidud ligi kümme aastat.

„Imeliste Aastate programmis kasutame suhtekonto metafoori, et aidata vanematel mõista, kuidas nende igapäevased tegevused ja suhtlemine mõjutavad suhet lastega,“ lisas Kasvandik.

Tähtis on regulaarne suhtekonto täitmine, et kontoseis püsiks positiivne ning suhtlemises ei hakkaks domineerima käskude ja korralduste andmine. Igapäevane suhtekonto täitmine on investeering lapse heaolusse.

Tarkvanem.ee veebilehele on loodud alamleht „Suhtekonto“, kust leiab lisainfot ja ideid suhtekonto täitmiseks.

Tark Vanem on lastevanematele suunatud teavitusprogramm, mille keskmes on veebileht tarkvanem.ee, mida haldab Tervise Arengu Instituut. Rohkem infot www.tarkvanem.ee.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.