Palga avalikustamine tekitab tööandjatele dilemma (0)

Palgavahemike avaldamise positiivsed küljed kaaluvad üles võimalikud puudused, seega liigume kindlalt sinnapoole, et tasuvahemikud oleksid edaspidi meie tööpakkumistel aina enam välja toodud. 

Erinevad uuringud näitavad, et tööotsijate jaoks on üks keerulisemaid küsimusi töövestlusel just palgasoov – mõistagi tahab igaüks saada oma töö eest väärilist tasu, teisalt kardetakse oma väärtust üle hinnata ning seetõttu töö võimalusest ilma jääda. Nii kompavadki tööotsijad pimeduses, otsides tuttavatelt või internetist „õigeid vastuseid”. Omajagu segadust tekitab seegi, et sarnase ametinimetuse töö taga võib peituda väga erinev töö ja ka erinev palgatase. 

Palgavahemike avaldamine töökuulutustel annaks tööotsijatele selgema ettekujutuse ametikoha tasustamisest. See omakorda vähendaks ebakindlust palgasoovi väljendamisel ja aitaks tööotsijatel teha teadlikumaid otsuseid kandideerimisel, vältides seejuures olukordi, kus ootused ja reaalsus omavahel ei ühti. Täpsem teave palga kohta aitab tööotsijal mõista, kas pakutav töökoht vastab üldse tema vajadustele ja karjäärieesmärkidele. Nii säästetakse juba väga suur hulk inimeste tööaega ning ootused oleks samuti paremini juhitud. 

Tööandjate dilemma

Teisalt toob palgavahemiku või konkreetse palgasumma avaldamine esile ka tööandjate dilemma. Kuigi number annab aimu ametikoha tasustamisest, ei pruugi see alati peegeldada kõiki tasustamisega seotud aspekte, nagu lisatasud ja tulemustasud, mis sõltuvad konkreetse töötaja varasemast kogemusest, kompetentsidest ja saavutustest. 

Lisaks võib tööandja muretseda, et konkreetse numbri avaldamine seab nad vähem paindlikku olukorda läbirääkimistel nende kandidaatidega, kelle unikaalsed oskused ja kogemused võiksid õigustada kõrgemat tasu. Seetõttu eelistavadki mõned tööandjad näidata palgavahemikku, mis annab kandidaadile indikatsiooni tasu suurusjärgu kohta. 

Näiteks Rimis on kehtestatud tasud kõikidele ametikohtadele, kuid lisaks põhipalgale on töötajal võimalik oma töötasu mõjutada läbi tulemustasu ning tasemetasu, omandades uusi oskusi ning võttes täiendavat vastutust. Töökuulutustes palgavahemiku näitamine aitab tööandjal aega kokku hoida, kuna vähendab tõenäosust, et ametikohale kandideerivad inimesed, kelle ootused on märgatavalt kõrgemad.

Palgavahemikud vajavad selgitust

Oleme täheldanud, et palgavahemike avaldamise positiivsed küljed kaaluvad siiski üles võimalikud puudused, seega liigume kindlalt sinnapoole, et tasuvahemikud oleksid edaspidi meie tööpakkumistel aina enam välja toodud. Küll aga on vajalik, et palgatasemete avaldamisel oleks selge ja avatud kommunikatsioon, mida need vahemikud tähendavad ning millest need sõltuvad. See soodustab läbipaistvust ja usaldust tööandja ja potentsiaalse töötaja vahel, väldib kõikide osapoolte aja raiskamist ning toetab soolise ja muu liiki palgalõhe vähendamist, kuna kõigil on võrdne juurdepääs teabele palgatasemete kohta. Avalikud palgavahemikud võivad samuti aidata täpsustada tööülesannete ootusi ja nõudeid, kuna need peavad olema kooskõlas pakutava tasuga.

Palgatasemete avaldamine töökuulutustel sõltub täna iga organisatsiooni kultuurist ja väärtustest. Kuigi see võib esialgu tunduda ettevõtetele hirmutav, on selge suundumus tööturul liikuda suurema läbipaistvuse poole. Eelmisel aastal kiitis Euroopa Parlament heaks palkade avalikustamise direktiivi, mille eesmärk on lihtsustada töötasu võrdlemist ja soolise palgalõhe kaotamist, seega liigutakse palkade avalikustamise suunas nii ehk naa. Esmalt rakendub see küll tööandjatele, kus töötab enam kui 150 inimest.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.