Päästeamet avastas Harju hoolekandeasutustes rikkumisi (0)
5.-9. märtsini kontrollisid päästeameti ohutusjärelevalve inspektorid tuleohutust hoolekandeasutustes. Kokku on Eestis umbes 350 hoolekandeasutust. Harjumaal kontrolliti möödunud töönädala jooksul 30 hoolekandeasutust ning pooltes neist esines rikkumisi.

Põhja päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Ants Aguraiuja ütles, et avastatud rikkumised lahendati enamuses kohapeal ning trahve välja ei kirjutatud. Siiski alustati üks haldusmenetlus.

“Peamised probleemid hoolekandeasutustes olid lahtised tuletõkkeuksed, põlevmaterjal, mis oli ladustatud evakuatsiooniteedele ja tehnilistesse ruumidesse ning tuleohutuspaigaldised, mis ei põlenud korrektselt – hoolekandeasutustes peab olema kõik tuleohutusnõuetele vastav, kindlasti tehakse sarnaseid kontrolle ka edaspidi,” ütles Aguraiuja.

Kokku avastati rikkumisi evakuatsiooniteedes viiel korral, kahel korral polnud evakuatsioonipääsud piisavalt vabad ning viiel korral olid probleemid tuletõkkesektsioonides. Põlevat materjali oli ebasobivasse kohta ladustatud kahes kohas ning tuleohutuspaigaldised polnud korras 11 korral.

Hoolekandeasutuste alla kuuluvad üldhooldekodud, erihooldekodud, asenduskodud, varjupaigad, sotsiaalse rehabilitatsiooni keskused, koolkodud, tugikodud, noortekodud ja päevakeskused.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.