Õpilasmalevad täitusid hetkega (0)
Article title
Üks Rae rühmasid eelmisel aastal. Tänavu on Rae vallas malevanoori 260. Foto Rae ÕM

Kuidas on võimalik, et lapsevanemad istuvad tundide kaupa arvuti ees, et oma võsukesi suvemalevasse kirja panna, aga ikka ei saa paljud löögile? Harju Elu küsimustele vastab Õpilasmalev SA juhataja Külli Tatter, kes keskendub küll Tallinna noortele, ent töö käib üle Eesti.

Kui kiiresti malevarühmad täitusid?

Oleme väga rõõmsad, et Tallinna õpilasmalev on väga populaarne ja paraku on kohti poole vähem kui huvilisi. Meie malevarühmad täitusid umbes 15 minutiga. See ei tähenda, et siis sulgus kandideerimine, sest täitsime kohti rühmas üle, kuna alati on neid, kes kohast loobuvad ja me vaatasime siiski ka ankeetide sisu. Võis juhtuda, et kui noorel oli ankeedi täitmisega väga kiire, aga ta märkis igale poole vastuseks lihtsalt „ei“, siis ta kohta siiski ei saanud. Nt küsisime noore huvide ja motivatsiooni kohta.

Millega seda suurt huvi seletaksite?

Malev on elustiil. Algul noored tulevad küll sooviga teenida taskuraha, aga kui nad ühe suve ära käivad, siis tulevad tagasi juba sõprade leidmise ja selle melu või feelingu pärast, mis malevas on. Meie rühmajuhid on oma ala professionaalid. Nad on ägedad, nad oskavad noori kaasata ja neid kuulata. On olnud juhuseid, kui noor rühma lõppedes ütleb, et „esimest korda ma tunnen, et täiskasvanud inimene mind päriselt kuulab“.

Kas on plaanis tulevikus malevarühmi suurendada?

Hetkel on plaanis jätkata samas mahus. Tööandjate leidmine on keeruline. Meil on pikaajalisi koostööpartnereid, kes on malevlaste töö ja panusega väga rahul, aga igal aastal tuleb leida ka uusi tööandjaid. Millegipärast avastavad mitmed tööandjad, et nad sooviksid malevlaste abi alles aprilli lõpus/mai alguses, aga siis on meie jaoks juba liiga hilja. Ka sellel aastal jäid mõned tööandjad nn ootelisti.

Te vajate ju mitte ainult noori, vaid ka nende juhendajaid?

Üha rohkem soovitakse väiksemaid rühmi, meie jaoks tähendab see seda, et vajame ka rohkem rühmajuhte. Sellel aastal on meil 60 rühma ja 106 rühmajuhti. Võite ette kujutada, kui keeruline on arvestada 106 inimese paigutamist rühmade vahel suvel, kui kõigil on palju tegemisi. Kogu see logistika on tegelikult ulme ja meie staabi töötajad on tõesti imeinimesed, et nad sellega hakkama saavad. Kõik meie rühmajuhid saavad põhjaliku koolituse, teevad eksami ja saavad laagrikasvataja kutsetunnistused.

Kas need on mõeldud ainult tallinlastele ja miks?

Õpilasmalev SA korraldab malevarühmasid Tallinna noortele, sest meie oleme Tallinna õpilasmalev ja meie peatoetajaks on Tallinna linn. Rõõm on tõdeda, et ka malevakorraldajate ring on aastatega kasvanud ja sellel aastal on üle Eesti umbes 70 malevakorraldajat erinevatest kohalikest omavalitsustest. Julgustan neid noori, kes elavad Tallinnast väljas, uurima, kas ka nende kodukohas malevaid korraldatakse, ja kui ei korraldata, siis minge valla- või linnavalitsusse ja tehke ettepanek, et ka teie kodukohas on maleva järgi vajadus.

Milliseid töid teie malevlased teevad?

Peamiselt tehakse heakorratöid ja korjatakse marju. Lisaks on meie noored sellel aastal abis Linnaruumifestivalil, Circle K jaamades, sõidavad Wolti, panevad Rimi kauplustes toiduaineid välja, aitavad kliente Telia esindustes, teevad Pärnus ühes ägedas suverestoranis abitöid, korjavad lavendlit, õunu jne. Tööde loetelu on pikk ja põnev.

Kuidas on maleva töökorraldus, ülesanded, muu tegevus läbi aastate muutunud?

Maleva korraldus on rohkem eesmärgile suunatud ja muutunud teadlikumaks. Me mõtleme väga põhjalikult läbi, miks noored midagi teevad ja mida nad sellest saavad. Nad ei tee lihtsalt neli või kuus tundi tööd. Nende töö peab olema juhendatud ja mõtestatud. Nad peavad selle töö käigus õppima seadma endale eesmärke, tulemusi analüüsima, õppima võtma vastutust, tegema koostööd jne. Selleks on meil rühmas kaasas tööpäevikud, kus peale tööpäeva tehakse kogu rühmaga koos kokkuvõtteid, seatakse eesmärke jne.

Julgustan neid noori, kes elavad Tallinnast väljas, uurima, kas ka nende kodukohas malevaid korraldatakse.

Teeme koostööd töötukassa esindustega, kus käime noortega karjäärinõu saamas. Samamoodi on mõtestatud ka vabaajategevused. Nende käigus õpitakse erinevaid sotsiaalseid oskuseid. Kogu rühma vältel toimub noorte jaoks mitteformaalne õpe, mis on põimitud erinevatesse tegevustesse. Tööde valik on muutunud laiemaks. Kui varem alustati peamiselt heakorratööde ja marjakorjamisega, siis nüüd on tööde loetelu oluliselt laiem.

Liia Kass, Rae noortekeskuse projektijuht: Rae vallas täitusid rühmad minutitega!

Populaarsemad rühmad täitusid meil minutitega ja mõningatele rühmadele tegime ka lisaregistreerimise. Sellel aastal on noori malevasse tulemas 260 ja tööandjaid on kokku 30. Noorte huvi on järjest kasvanud ja põhjuseks on kindlasti, et tegemist on hea viisiga, kuidas sõpradega suve veeta ja samas teenida ka taskuraha.

Malevlased saavad teha palju erinevaid töid. Lisaks värvimisele, rohimisele, alade koristusele saavad ka kõik augustikuu vahetuse noored külastada turbaraba ning puhastada raba. Välisvahetuse noortele oleme planeerinud ka kaseviha tegemist ning kiviaia tegemist. Malev pole ainult töö tegemise, vaid ka vaba aja veetmise koht, ja noored saavad ka ise kaasa rääkida, mida nad soovivad pärast tööd teha.

Usun, et meie viis, kuidas kaasame noori maleva planeerimisse, on teinud sellest nõutud koha, kus suve veeta. Meie vallas on väga populaarne välisvahetus, oleme mõelnud, et tulevikus ühe rühma asemel avada kaks rühma. Lisaks vaatame üle selle aasta populaarsemad rühmad ja tulevikus vaatame, kas oleks mõistlik mõnes piirkonnas suurendada rühmade arvu.

Lapsevanemad pole rahul

Tallinna õpilasmaleva Facebooki lehele ilmus teade: „Serveri ülekoormuse tõttu lükkub kandideerimise algus edasi! Kandideerimine algab 16.30!“ Toome lugejateni lapsevanemate reaktsioonid.

• Imeline, iga-aastane jama ju! Jälle ei saa serverile ligi. Millal te korda teete selle jama!?
• Väga piinlik. Tuli üllatusena, et inimesed proovivad massiliselt registreerida!
• See pole ju esimene aasta, kus oodata on suurt huvi… reklaamid igal pool… ettevalmistus selleks võiks ju tehtud olla!
• Minu lastel ei õnnestunud ka veel 16.30 lehekülge avada. Ja kui lõpuks lehekülg avanes, siis sai üks laps ainult ooterühma ning teine ei saanud isegi lõpuni kandideerida, kuna valis, et lõpetab 6. klassi.
• Proovitud sai teist aastat, lootusetu!
• Kell on 21.37 ja meie jaoks on siiani server maas – väga kahju!
• Meie proovisime ka teist aastat järjest ja saime ka ainult ooterühma. Kell 16.34 olid kõik kohad võetud, ei kujuta ette, kuidas nelja minutiga kõik need kohad ära võeti!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.