Maakonnalehe kolm küsimust Liis Koserile (0)
Article title
HK Unicorn Squad suvelaager Viimsis
Mida kujutas endast Viimsis 11.–13. juulini peetud tüdrukute HK Unicorn Squad suvelaager?

Viimsi koolis toimunud laagris said kokku HK Unicorn Squad huviringides käivad tüdrukud. Toimusid töötoad, kus tüdrukud lahendasid füüsika- ja robootikaülesandeid otsides lahendusi elulistele probleemidele. Viimsi suvelaagrist võttis osa 120 tüdrukut.

HK Unicorn Squadil on hetkel 16 huviringi üle Eesti, neist neli Tallinnas, kolm Saaremaal, lisaks üks Haapsalus, Paides, Tartus, Elvas, Pühajärvel, Kolgal, Lagedil, Saugal ja Viimsis. Kokku käib nendes ringides 200 tüdrukut.

Millal HK Unicorn Squad MTÜ alguse sai?

HK Unicorn Squad on liikumine, mis sai alguse 2018. aasta sügisel eesmärgiga suurendada tehnoloogia valdkonnas tegutsevate tüdrukute hulka ning julgustada neid olema uudishimulikud tehnoloogiliste avastuste vastu. Tänasel päeval on HK Unicorn Squad liikumine kasvanud Viimsist üle-eestiliseks, ehk meie tehnikahuviringe tegutseb Pühajärvest Kuressaareni.

Miks pakub HK Unicorn Squad tehnikaringe ainult tüdrukutele?

Tehnoloogia ja robootikaringides on liiga vähe tüdrukuid ja kui üksikud erandid välja jätta, siis on hästi kui kümne poisi kohta tuleb üks tüdruk. Tüdrukud on tegelikult sama uudishimulikud kui poisid, aga segarühmades tegutsedes jätavad nad end tahaplaanile, mistõttu ei saa nad tunnist sama kogemust kui poisid. Seetõttu katsetame huviringidega, mis on mõeldud vaid tüdrukutele, et paremini aru saada, kuidas nad tehnikaga seotud valdkondi tunnevad, mis neile meeldib ja mis haigutama ajab ning kui ruttu tüdinevad.

Eesti ja ka paljude teiste riikide probleem on, et naiste esindatus IKT valdkonna erialades on madal. Tehnoloogilise võimekuse poolest tuntud Eestis on Eurostati andmete kohaselt kõigest 21,3% IKT valdkonnas tegutsejatest naised, mis näitab, et kuskil on klaaslagi, mis vajab ületamist. Meie eesmärk on anda tüdrukutele võimalus arendada oma tehnoloogilisi, matemaatilisi ning füüsikalisi teadmisi ning kasvatada huvi ja julgust innovatsiooni juhtimisse panustamisel.

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.