Ligi 1300 uut tasemeõppe välistudengit said „Study in Estonia“ sooja tervituse (0)
Article title
Välisüliõpilasted "Study in Estonia" materjalidega Tartu ülikoolis. Foto: Tartu ülikool.

Septembris alustas Eesti kõrgkoolides õpinguid ligi 1300 uut tasemeõppe välistudengit. Selleks, et muuta nende sisseelamine ja Eesti eluga kohanemine lihtsamaks, said üliõpilased riiklikud „Study in Estonia“ tervituskotid erinevate sisseelamist lihtsustavate materjalidega.

Alanud õppeaastal on õpinguid alustanud välistudengite arv väiksem kui eelmisel aastal, mil alustas tasemeõppe õpinguid üle 1500 välisüliõpilase. Lõplik tänavu Eestisse jõudnud tudengite arv selgub lähikuude jooksul. 2022/2023. õppeaastal õppis Eestis kõrgkoolides tasemeõppes kokku 4873 välistudengit.

Tervitusmaterjalide seas on sel aastal trükis „Ellujäämisjuhend rahvusvahelistele üliõpilastele“, mis annab ülevaate Eesti majandusest ja ühiskonnast, infot tervishoiuteenuste ning Eestis töötamise kohta, samuti Eestis vaba aja veetmise võimalustest. Lisaks said värsked tudengid materjale Erasmus+ mobiilsusvõimalustest ning Eestit kui teadusriiki tutvustavat teavet Eesti Teadusagentuuri algatuselt Research in Estonia.

Haridus- ja Noorteameti Study in Estonia projekti turunduse peaspetsialisti Triinu Lillepalu sõnul aitavad välistudengitele jagatavad tervituskotid oma sisuga luua tunde, et nad on siia oodatud ja teretulnud. “Meie programmi “Õpi Eestis” (“Study in Estonia”) eesmärk ei ole välistudengeid siia ainult õppima kutsuda, vaid soovime aidata kaasa unikaalse ja meeldiva kogemuse saamisele. Loodame, et side Eestiga pärast diplomi omandamist ei katkeks ning et nad sooviks jätkata töötamist näiteks mõnes kohalikus ettevõttes või teadusasutuses. Oleme tervituskotte jaganud juba 14 aastat ja saanud väga positiivset tagasisidet kottides leiduva kohta. Hea meel on näha seda, et tudengid kannavad kotte terve õpiteekonna jooksul ning võtavad selle kaasa ka koju pärast õpingute lõppu,” lisas Lillepalu.

Tartu ülikooli uued välistudengid tervituskottidega. Foto: Tartu Ülikool. 

Kokku õppis Eestis eelmisel õppeaastal tasemeõppe välisüliõpilasi 123 riigist. Suurim saatjariik on endiselt Soome, kuid suure kasvu tegi Ukraina, mis tõusis suuruselt teiseks saatjariigiks.

“Uus välisüliõpilasi puudutav ametlik statistika selgub novembrikuus, kui on fikseeritud kõikidesse kõrgkoolidesse jõudnud välisüliõpilaste arv,” lisas Eesti kõrghariduse rahvusvahelise turunduse juht Eero Loonurm. “Prognoosime välisüliõpilaste arvu langust ning selle taga on mitmeid põhjuseid. Viimase aasta vastuvõttu on mõjutanud kõige enam Ukrainas peetav sõda ning välistudengitele suunatud programmi Dora Pluss stipendiumite lõppemine. Igal juhul loodame, et soe tervitus siia saabunud välisüliõpilastele aitab neile anda õppetegevusele hea stardi.”

Tervitusmaterjale jagavad oma välistudengitele kõik ingliskeelsetele õppekavadele tudengeid vastu võtvad Eesti kõrgkoolid – Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Lennuakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Maaülikool, Estonian Business School, Ettevõtluskõrgkool Mainor, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tallinna Tervishoiu kõrgkool ja Tartu Ülikool.

Study in Estonia on Eestit kui kvaliteetset kõrgharidusvõimalusi pakkuvat maad tutvustav koostööalgatus. Tegevustes osalevad kõik Eesti kõrgkoolid, kus võimalik õppida vähemalt ühel täies mahus inglise keeles õpetataval ja rahvusvaheliselt tunnustatud tasemeõppe kaval. Study in Estonia tegevusi koordineerib Haridus- ja Noorteamet programmi „Kõrghariduse kvaliteet ja rahvusvahelistumine“ raames, mida viiakse ellu Euroopa Liidu struktuuritoetuste abil.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.