Kuusalu keskkool saab uue maja (0)
Article title
Uue koolihoone makett. Kolmnurkne puitsõrestik seob arhitektuuriliselt vana ja uue hoone ühtseks tervikuks, spordihoonega ühendab koolimaja galerii.

Vahetult enne pühi jõudis Kuusallu kauaoodatud sõnum – Eesti riik toetab Kuusalu keskkooli uueksehitamist.

„Enne pühi selline uudis tuli. Ei tahtnud esimesel hetkel kohe uskudagi – meie hakkame uut keskkoolihoonet ehitama ajal, mil ümberringi räägitakse riiklikul tasemel koolide, eriti alla saja õpilasega gümnaasiumide sulgemisest,“ meenutas Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt pühade-eelseid päevi. Täpsemalt oli Kuusalu valda tulnud sõnumist lugeda: „Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) otsustas tunnistada nõuetele vastavaks ja rahuldada Kuusalu vallavalitsuse projekti „Kuusalu keskkooli liginullenergiahoone ehitamine“ meetmes „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes“ vahenditest.“

Kuusalu vallavanem Terje Kraanvelt. 

 

Riik toetab abikõlblikest kuludest 59% ehk kuni 2,1 miljoni euro ulatuses, eeldatav ehituse kogumaksumus on neli miljonit eurot. „Abikõlblikuks tunnistati 3,6 miljonit. Sellest 59% on 2,1 miljonit. Järelikult 1,5 miljonit peab vald ise investeerima. Peame laenu võtma,“ räägib vallavanem.

Lammutatakse hoone, kus filmiti Agu Sihvka lood

Praegu õpib Kuusalu keskkoolis 634 õpilast, neist gümnaasiumiastmes 89. Praegust Kuusalu keskkooli koolihoonet on ehitatud järk-järgult. Esimene järk valmis läinud sajandi 60-ndate keskel. „Nendes ruumides, tolle aja moodsas koolimajas, filmiti Agu Sihvka lood,“ meenutab valla juhtiv haridusspetsialist Anu Kirsman. Teine osa ehitati koolile juurde kümme aastat hiljem, 70-ndate keskel. Ja viimane, kus õpivad praegu algklassid, valmis kaks sügist tagasi, 2022.

„Läinud aasta oktoobri valmis Kuusalu Keskkooli A-energiaklassile vastava hoone eelprojekt, mille koostas arhitektuuribüroo Kauss. Selle hindaski RTK riigi abikõlblikuks. Nüüd on plaanis lammutada endine algklasside tiib ja vana spordihoone ning ehitada nende asemele uus õppehoone. Ülejäänud vanem osa koolist on kavas edaspidi renoveerida,“ kõneleb Andres Põdra, Kuusalu valla arendusspetsialist.

Nendes ruumides, tolle aja moodsas koolimajas, filmiti Agu Sihvka lood.

„Lammutamisele läheb see osa, kus filmiti Agu Sihvkat,“ nendib Anu Kirsman veidi nostalgiliselt. „Lammutatava hoone pind on 1572 ruutmeetrit, uus hoone tuleb natuke väiksem. Uued klassiruumid tulevad senistest aga avaramad, vastavad praeguse aja nõuetele. Hoonesse tuleb maaküte,“ täiendab Andres Põdra.

Kasvav kool

„Kuna Kauss Arhitektuur OÜ võitis 2019. aastal Kuusalu Keskkooli juurdeehituse ideekonkursi ja tegi nüüd ehitamisele tuleva maja eelprojekti, siis oleme veendunud, et ka arhitektuuriliselt saab kogu hoonetekompleks olema ühtne tervik. Väliselt seob hooneid puidust sõrestik,“ räägib valla arendusspetsialist.

„Olemasolev hoone on hästi ühendatud väliõppe võimalustega. Õues on lauad-pingid. Seda tuleb arvestada uuegi hoone projekteerimisel,“ lisab Kirsman. Peale vanade klassiruumide lammutatakse ka vana spordihoone.

Viisteist aastat tagasi püstitatud spordikompleks pakub õpilastele sportimiseks erinevaid võimalusi. Siin on avar pallimängusaal, ujula, jõuja aeroobikasaal. Kooliga ühendab seda galerii. Uue koolihoone püstitamisel mõeldakse ka kogukonnale – rajatav ruumikas moodne raamatukogu on mõeldud kõigile valla elanikele.

Kuusalu valla haridusspetsialist Anu Kirsman ja arendusjuht Andres Põdra ei varjagi rõõmu. Kuusalu saab uue koolihoone. Taamal paistab lammutamisele minev maja. Fotod Ülo Russak 

„Kui lapsevanem peab ootama huviringis tegutsevat last, on võimalus aega veeta raamatukogus,“ toob Kirsman näite. Samas saavad olema ka arvutitega varustatud kaugtöökohad. „Natuke alla saja on meil kogu aeg gümnasiste olnud. Nii et meie vaates pole ohtu, et Kuusalu vallast kooli gümnaasiumiosa ära kaoks. Kui kuskil lähikonnas peaks gümnaasium suletama, siis väike õpilaskohtade vakants uue koolihoone näol tekib,“ ütleb vallavanem Terje Kraanvelt.

Kui kõik läheb plaanide järgi, siis vana koolihoone lammutustöid alustatakse käesoleva aasta lõpus. See tehtud, algab juba uue hoone ehitus. Ja järgmise aasta lõpus peab kool valmis olema. „Kas uus hoone just 1. septembriks valmis saab, ei tea. Aga teeme kõik, et uus õppeaasta algaks lastele uues koolis,“ lubab vallavanem Terje Kraanvelt.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.