Kolm küsimust: suitsetamine töökohal (0)
Article title
Foto pxhere.com

Vastab Vladimir Logatšev, tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist.

Mõned meie töötajad käivad ettevõtte territooriumil suitsetamas. Kas saame paluda suitsetajatel anda allkiri lehele, kus nad nõustuvad edaspidi tööajal mitte tegema suitsu?

Tubakaseaduses on nimetatud kohad, kus suitsetamine on keelatud, nt koolieelse lasteasutuse, põhikooli, gümnaasiumi, kutseõppeasutuse, huvikooli, avatud noortekeskuse ruumides ning nende piiratud maa-alal, ettevõtte tootmis- ja laoruumis, müügikoha müügisaalis jne. Kui tegemist ei ole sellise kohaga, siis otsustab ruumis või piiratud maa-alal suitsetamise lubamise selle valdaja enda äranägemisel. Tööandjal on õigus otsustada, kas ta lubab enda ettevõtte territooriumil töötajatel suitsetada või mitte. Samas ei saa tööandja keelata töötajate suitsetamist enda ettevõtte territooriumist väljaspool. Samuti pole tööandjal kohustust lubada töötajal tööajal suitsetada, küll aga võib suitsetamine kõne alla tulla näiteks töötaja lõunapausil.

Kuidas suitsetamist töökohal reguleerida?

Tööajal suitsetamine tasuks reguleerida töökorraldusreeglites. Siinkohal on oluline, et tööandja on eelnevalt töötajaid töökorralduse reeglitest teavitanud ning töötajad on teadlikud, milliste normide järgimist neilt oodatakse. Tööandjal on õigus kehtestada töökorralduse reeglid ühepoolselt, kuid sellele vaatamata on soovitav reeglite koostamisel või muutmisel anda ka töötajatele võimalus arvamust avaldada ja ettepanekuid teha. Ühiselt koostatud reegleid on töötajatel ka lihtsam täita.

Mida teha, kui töötaja ei pea reeglitest kinni?

Kui töötaja ei pea kinni töökorraldusreeglitest ja eirab tööandja mõistlikke korraldusi, siis on tööandjal õigus töötajale edastada hoiatus. Lähtuvalt sellest, et vaidluse korral tuleb tööandjal tõendada, et ta on töötajat hoiatanud, soovitame töötajat hoiatada kirjalikult. Hoiatusest peab selguma, milles seisneb töötajapoolne rikkumine ning millist käitumist oodatakse töötajalt edaspidi. Lisaks sellele on hoiatuse eesmärgiks anda teisele poolele võimalus oma käitumise parandamiseks, millele peab järgnema mõistlik aeg rikkumise kõrvaldamiseks. Samuti peab hoiatusest selguma tagajärg, mis kaasneb, kui rikkumist ei lõpetata.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.