Keila plaanib kakskeelset kooli, hoolekogu on vastu (0)

Keila linn kaalub liita praeguse ühisgümnaasiumi ning eestikeelse Keila kooli. Samas on kooli hoolekogu liitmise vastu, pidades seda ebahumaanseks ning otsivad abi ministrilt.

Ühendamisplaani kohaselt on mõte luua Keilasse kahekeelne kool. Senistel ühisgümnaasiumi õpilastel võimaldatakse jätkata venekeelse põhihariduse omandamist uuenenud koolis, mis võiks kanda nime Keila kool.

“Venekeelne õpe jätkuks peamiselt senises ühisgümnaasiumi hoones, samas oleks lihtsamalt kasutatavad ka Põhjamaja eriti head võimalused,” ütles Keila linnapea Enno Fels.

Ühisgümnaasiumis on jätkuvalt probleemiks klasside täituvus ja õpilaste vajalike tugiteenuste pakkumine vene keelt valdavate spetsialiste nappuse tõttu.

“Keila linna elanikeregistris olevate õpilaste osakaal on pidevas languses, moodustades käesoleval õppeaastal vaid 32% õpilaste üldarvust, seejuures mittestatsionaarse õppevormiga gümnaasiumiosa 33 õpilastest on linna elanikud vaid kolm,” rääkis Fels. “Eraldi kooli pidamine on linnale ebamõistlikult kulukas.”

Ühisgümnaasiumi hoolekogu on alustanud tegevust linnavalitsuse plaani vastu. “Hoolekogu peab otsust Keila ühisgümnaasiumi likvideerimisest põhjendamatuks ja ebahumaanseks,” teatas hoolekogu liige Oksana Post enda kirjas. Tema sõnul saatis hoolekogu kolmapäeval kirja haridus- ja teadusminister Mailis Repsile, milles paluvad ministrilt toetust.

“Kool on tervenisti komplekteeritud ja näitab suurepäraseid tulemusi. Linnal ei ole plaane ega strateegiat, kuidas ühendamise käigus säilitada venekeelset haridust. Eestikeelsel gümnaasiumil ei ole ka ressursse vene laste adapteerimiseks oma koolis. Linnas valitsev Reformierakond juhindub materiaalsest huvist võtta vene lastelt ära nende koolihoone, mitte aga üldisest linnaelanike kasust,” öeldakse hoolekogu liikme kirjas.

Linnapea Fels on need süüdistused ümber lükanud. Ta kinnitas, et venekeelset haridust ei kaotata. “Tahame venekeelset haridust sälitada, pigem selle taset tõsta ja loomulikult tahame neid kogukondi ka integreerida,” ütles linnapea ta.

Volikogu arutab haridusküsimusi 27. veebruaril.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.