Haridusselts pakub Kernule erakooli (0)
MTÜ Kernu Haridusselts tahab asutada 81 aasta vanusesse koolihoonesse eraharidusasutuse. Seda juhul, kui õpilaste vähesuse tõttu tuleb Kernu kooli töö ümber korralda või asutus sootuks sulgeda.

Kernu valla hariduselu ootavad ees muudatused. Löögi alla on sattunud tänavu 145. sünnipäeva tähistanud Kernu kool. Selles külas, naabrite juures Haibas ja ümbruskonnas on lapsi vähevõitu. 14. aprillil tutvustasid arengukava juhtgrupi liikmed perspektiive kooli töötajatele ning hoolekogu liikmetele.

Abivallavanem Hannes Orgse ütles toona, et viimase kümne aastaga on Kernu-Haiba elanike arv kahanenud 10 protsenti. Samas Laitse-Ruila piirkonnas on kasv 23 protsenti. Kernus on õpilaste arv vähenenud kümne aastaga 140-lt 60-ni.

Orgse sõnul on edasisi võimalusi kolm: eraldi jätkavad Kernu põhikool ja Haiba lasteaed, kool ja lasteaed korraldatakse ümber 6-klassiliseks algkool-lasteaiaks või suletakse Kernu kool sootuks.

Erakool septembrist 2015?

Majanduslikel kaalutlustel oleksid kulukamad alternatiivid olemasoleva olukorra jätkamine ning lasteaed-algkooli moodustamine praeguse kooli hoonesse.

Maikuus pidas arengukava muutmise juhtgrupp koosolekut. Seal jõuti üksmeelele, et ette tuleks valmistada eelnõu, mis näeks ette 4-klassilise lasteaed-kooli loomise Haiba lasteaia juurde.
Teisipäeva, 5. augusti õhtul tutvustas aga rahvamajas enda alternatiivseid plaane vastloodud MTÜ Kernu Haridusselts. MTÜ hinnangul võiks hoonesse asutada erakooli. Kõige varem hakkaks asutus tööle järgmise aasta 1. septembril.“Kohtade arv pole hetkel piiratud. Võime vastu võtta kuni 120 õpilast. Rahastamine toimuks vastavalt seaduses ettenähtud korrale,” kinnitas seltsi juhatuse liige Kati Raju Harju Elule.

Rahvas vajab kooli

Üks teisipäevase koosoleku eesmärke oli ka kohalikelt tagasiside saamine. Kohal oli üle poolesaja huvilise ning korraldati ka kirjalik küsitlus. “Analüüs näitas, et vastanutest olid kõik nõus õppemaksu kehtestamisega. See oleks 20 eurot kuus,” selgitas seltsi juhatuse liige Kaja Vahar.

Õppemaksu kehtestamine pole tema sõnul eesmärk omaette. See on vajalik kooli eelarve tasakaalustamiseks. “Samuti selgus küsitlusest, et kohalolnud on üksmeelselt Kernu kooli sulgemise vastu ning erakooli loomise idee poolt,” lisas Vahar. Vallavalitsus toetab tema kinnitusel erakooli asutamist ning andis värskelt plaanidele jaatava vastuse. Ideed toetab ka valla hariduskomisjon.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.