Hakkepuidu tootmine – väärindada oma metsa võimalikult jätkusuutlikult (0)

Ausal ja austaval viisil metsa majandamine peaks olema iga metsomaniku jaoks esikohal. Kogu puit, mis on juba maha võetud, võiks jõuda ka kasutusse, et ükski puu väärtusetult raisku ei läheks. Siin tuleb appi TH Hake OÜ, kes pakub tipptasemel hakkepuidu tootmist igasugusest puitmaterjalist, tehes seda võimalikult keskkonnahoidlikult.

Hakkepuitu on võimalik toota igasugustest puitmaterjalidest. Kõige suurema mõju keskkonnahoiu alal annab väheväärtusliku jäätmepuidu kasutamine, mida saab eeskätt jäätmejaamadest (puitpakendid, ehituspuit, lammutatud hooned ja muu selline), teiseks eelistuseks on metsatööstuse väheväärtuslikud raiejäätmed, millele järgneb juba suurema väärtusega võsast või madala kvaliteediga ümarpuidust ehk energiapuidust toodetud hakkepuit. Eraldi vaadeldakse ohtlikke puitjäätmeid, mille väärindamine biomassiks (purustatud puit) ja kasutus näiteks soojusenergia tootmiseks on erilubade ja kindlate tingimuste täitmisel siiski võimaldatud.

Kasutusele tuleks võtta ka vähemväärtuslik puit

„Meie ettevõtte tegevusest ja kontekstist tulenevalt soovitame erametsaomanikel metsa majandades võimalikult jätkusuutlikult mõelda ning püüda väärindada ka see esmapilgul väheväärtuslik jääktoode, mis sageli metsa jäetakse – kindlasti võsa, kuid samuti ka raiejäätmed,“ soovitab TH Hake OÜ tegevjuht Raido Lembit.

Lisaks soovitab Raido oma tegevuse käigu enne selle algust põhjalikult läbi mõelda. 

„Uurige ka erinevatest metsaühistustest ja leidke endale usaldusväärsed partnerid, näiteks tekkinud võsa pakkuge müügiks juba enne tööde algust ja sõlmige selleks eelleping,“ kõneleb ta. Võsa müümisel peab kaup olema värskelt lõigatud, probleeme võib ka tekkida kaua seisva võsa ladustamisega just ebasobiliku asukoha tõttu, näiteks põlluääred vajavad kevadel kündmist, kuid realiseerimata võsamaterjal segab tööde tegemist.

Võsamaterjali kogumisel on mõistlik lõigatud puud ja oksad eraldi sorteerida ja ka eraldi ladustada, sest selle eest saadav hind sõltub kvaliteedist ja erineb liigiti. 

Näiteks okaspuu tuleb koguda eraldi lehtpuust ja jämedam tüvi tasub eristada peenemast oksamaterjalist. Kindlasti tuleb hästi mõelda materjali ladustamise koht, et puidu-
hakkur ja veokid sellele probleemivabalt ligi pääseksid, siinkohal tuleb arvestada teede olukorra ja erinevate kaalupiirangutega.

„Soovitame erametsaomanikel metsa majandades võimalikult jätkusuutlikult mõelda ning püüda väärindada ka see esmapilgul väheväärtuslik jääktoode, mis sageli metsa jäetakse – kindlasti võsa, kuid samuti ka raiejäätmed.“

TH Hake OÜ on usaldusväärne partner

Ettevõtte ajalugu ulatub aastasse 2010. „Oleme olnud sidusettevõtte kauaaegsele ja edukale soojusenergiat tootvale ettevõttele SW Energia OÜ ning meie unikaalsus hakkepuidu turul seisneb eeskätt meie ettevõtte väärtustest ja selle praktilises väljundis – oleme oma kokkulepetes läbipaistvad ja ausad, ei peta klienti mõõtetulemustega ning tasume ostetud materjali ja tehtud tööde eest koheselt. Samuti on meie teenuse kvaliteet kõrgem just töökindlama tehnika ja kogenud töötajate näol,“ räägib Raido Lembit.

TH Hake kasutab oma töid teostades kaasaegset ja värsket masinaparki ning vaid usaldusväärseid ja kogenud töötajaid. Kogu hakkepuidu toodang realiseeritakse kohalikul turul soojusenergia tootmiseks, mitte ei ekspordita Skandinaaviasse, nagu seda paljud konkurendid teevad. See vähendab tunduvalt ettevõtte ökoloogilist jalajälge ja annab panuse loodushoidu. 

„Oleme 100% aus maksumaksja ja läbipaistev tööandja Eesti elanikele, maksetes vähemalt turu keskmist või kõrgemat töötasu. Juba lähitulevikus kaitseme SURE sertifikaati, mis tagab Eestis toodetud puitmaterjali ausa päritolu ja garanteerib nii meile kui ka meie klientidele Euroopa rohepöördeks valmisoleku,“ kinnitab Lembit.


TEAVE

Mis firma on TH HAKE?

TH HAKE OÜ pakub metsast välja toodud ja virnastatud võsa ostu üle kogu Eesti ja seda olenemata aastaajast.

Arveldamine käib ettevõtte poolt hakitud materjali koguse (puistekuupmeetri) põhjal ning transport jääb ostja korraldada.

Võta materjali olemasolul kohe ühendust! Või veel parem, juba enne metsatööde algust! TH HAKE pakub lahkelt konsultatsiooni nii telefoni kui ka e-maili teel.
Vajadusel tullakse ka kohapeale eelpakkumise tegemiseks olukorda hindama. 

Tutvu ettevõtte teenustega kodulehel www.thhake.ee ja võta ühendust numbril +372 5300 7785 või info@thhake.ee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.