Anija ning Lääne-Harju valivad vapi ja lipu (0)
Pärast oktoobrikuu valimisi sündinud Lääne-Harju ning Anija vald on mitu kuud otsinud uusi sümboleid. Anija pani kavandid rahvahääletusele, Lääne-Harjus saab aga valida tulevasele vapile meeldivamat värvilahendust.

Vabatahtlikult ühinenud Anija ning Aegviidu ehk uue Anija valla sümboolika konkurss kuulutati välja 16. novembril ja kavandid tuli esitada 17. detsembriks. “Tähtajaks saabus üheksalt autorilt 30 kavandit, mida hindas seitsmeliikmeline konkursikomisjon. Viis enim punkte saanud kavandit saadeti enne jõulupühi riigikantseleile heraldikanõuetele vastavuse kohta arvamuse andmiseks,” ütles Anija vallasekretär Heldi Laks.

12. jaanuaril sai vallavalitsus riigikantseleilt teada: ükski esitatud viiest kavandist ei vasta nõuetele. Neli päeva hiljem tuli konkursikomisjon kokku. Edasi mindi kolme osaliselt nõuetele vastanud kavandiga. “Sellest tulenevalt sai saadetud autoritele teated, kus paluti heraldikanõuetele vastavuse hindamise ekspertkomisjoni laekunud ettepanekuid arvesse võttes muudatused teha,” selgitas Laks. Muudetud kavandid saadeti riigikantseleile arvamuse andmiseks veel kahel korral. 27. veebruaril teatati vallale, et kavandid vastavad nõuetele.

Hääletus algas eile
Charlottenfof (ainult hanedega kavand). 

Nüüd lähevad kolm vapi ja lipu kavandit rahvahääletusele. Arvamusküsitluses saavad osaleda kõik rahvastikuregistri järgi Anija valla elanikud alates 16. eluaastast. Arvamuse küsimine kolme vapikavandi kohta algas eile ja kestab 4. aprillini.

Oma arvamust saab avaldada elektrooniliselt Anija valla veebilehe kaudu küsitluses osaledes või paberkandjal vallavalitsuse kantseleis. Paberkandjal saab arvamust avaldada esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 9-16 ning neljapäeviti ja reedeti kell 9-14. “Teisipäeviti saab paberkandjal oma arvamust avaldada Aegviidu

Hannijöggi (jahisarvega kavand). 

teeninduspunktis, mis asub Kase tänav 10, kell 9-18. Vallaelanikel on võimalik avaldada oma arvamust ka siis, kui ükski esitatud kavanditest neile ei meeldi,” ütles Laks.

Sümboolikakavandite konkursi võitja selgub rahvaküsitluse tulemuste lõppemisel. Eelnõu uue sümboolika kinnitamiseks plaanitakse saata volikogu aprillikuu istungile. Kuni uue vapi ja lipu leidmiseni kasutatakse senist Anija valla vappi ja lippu.

Nelja valla sümbolid

Lääne-Harju ühendvalla sümboolikat otsiti kahes etapis. Esmalt uuriti elanikelt, millised sümbolid sobiks nende arvates Keila, Padise ja Vasalemma valla ning Paldiski linna ühendamisel loodud valla vapile ja lipule.

“Mõistetavalt sooviti, et sümbolid esindaks kõiki nelja ühinenud omavalitsust. Kõige sagedamini mainiti merd ja metsa, palju ka paekivi ja pankrannikut. Valdavad olidki viited ilusale ja mitmekesisele loodusele. Samuti mainiti sidet ajaloolise Harjumaaga. Rõõmu tegid Harju-Risti ja Laulasmaa kooli laste joonistatud vapikavandid,” ütles valla avalike suhete spetsialist Egle Kaur.

Ideedena kogutud materjal anti järgmises voorus edasi kolmele kujundajale. Nendelt tellis vallavalitsus vapi ja lipu kavandid. Kohaliku omavalitsuste lippude ja vappide kavandite vastavust heraldikanõuetele hindas riigikantselei juurde kokku kutsutud ekspertkomisjon. Vallavalitsuses hindas kavandeid komisjon. Selle liikmed otsustasid esitada kantseleile ekspertarvamuse saamiseks 18 kavandi seast seitse.

Lääne-Harju vapi kaks varianti. 

Kavandeid parandati vastavalt riigikantselei muutmis- ja täiendusettepanekutele ning tänaseks on sõelale jäänud Laulasmaa noormehe Jarmo Jaaku kavand “Loodekallas”, millel on kogu piirkonda ühendavad sümbolid. Kavandist on kaks eri värvusega varianti. Lääne-Harju valla lipp on vapilipp, mille värvid ja kujutised on vapi omadega sarnased.

Vallavalitsus ootab elanike arvamust sobivama värvivaliku kohta. Peale lõplikku vapi- ja lipukavandi väljavalimist esitatakse need volikogule.
Märtsis 2016 vabatahtlikult Saue vallaks ühinenud neli Lääne-Harju omavalitsust jõudsid peatselt ka sümboolikakonkursini. 59 esitatud tööst valiti septembris 2016 võitjaks Saku vallast pärit Kaarel Vahtramäe kavand. Sama mees on kujundanud ka ühinenud Kose valla sümboolika.

ARVAMUS: Gert Uiboaed, Riigikantselei sümboolikanõunik
Anija ja Lääne-Harju valla vapi ja lipu otsingud on läinud sujuvalt. Päris kiiresti jõutud juba tulemuseni. Soliidne on olnud ka konkursile esitatud konkursitööde arv ja sisu.
Kavandite tase on olnud üldiselt hea. Tore, et uute kavandite loomisel on toetutud varasematele sümbolitele. On see siis hani Anija puhul või rist Lääne-Harju valla puhul. Mitmed sisuliselt tugevad tööd on vajanud siiski vormilist täpsustamist (kilbikujundi läbijoonistus iseloomulikumaks, proportsioon reeglipäraseks jne). Oluline on, et töö sisu ja vorm oleks parim võimalikest.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.