Viimaste toetusteemaliste uudiste lugemiseks kliki siia!

Oleme sellele lehele koondanud kõik suuremad finantstoetuste meetmed, mis on suunatud Eesti inimestele ja ettevõtetele. Lisaks jagame iganädalaselt omapoolseid soovitusi, mis võiksid pakkuda huvi kas oma populaarsuse, laialdase rakendatavuse või hoopis erakorralisuse poolest.

Külastage seda lehte regulaarselt, et olla kursis kõigi uute toetusmeetmetega! Tasub silm peal hoida!


TOP 5
Väikeelamute rekonstrueerimistoetus https://kredex.ee/et/majaduueks
Kodutoetus lasterikastele peredele https://kredex.ee/et/kodutoetus
Korterelamu tehaselise rekonstrueerimise toetus https://kredex.ee/et/element
Koolikava toetus https://www.pria.ee/toetused/koolikava-toetus
Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus https://www.pria.ee/toetused/pollumajandusliku-tegevusega-alustava-noore-ettevotja-toetus-2021
Eraisikule
Archimedes https://archimedes.ee/tegevus/taotlemise-tahtajad/
KredEx https://kredex.ee/et/teenused/ku-ja-kov/elektripaigaldiste-renoveerimise-toetus
Tallinna linnavalitsus https://www.tallinn.ee/est/toetused
Töötukassa https://www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised
Ettevõttele
EAS https://www.eas.ee/teenused
Eesti Teadusagentuur https://www.etag.ee/tegevused/konkursid/avatud-konkursid/
Elering https://elering.ee/taastuvenergia-toetus
Euroopa majanduspiirkonna ja Norra teotused https://eeagrants.fin.ee/
European Investent Fund https://www.eif.org/
Haridusministeerium https://www.hm.ee/et/tegevused/teadus/teadusraha
Keskkonnaministeerium https://envir.ee/rahvusvaheline-koostoo-valisrahastus/valisfinantseerimine/euroopa-majanduspiirkonna-toetused-2014
Kultuuriministeerium https://www.kul.ee/kunstid-ja-loomemajandus/muusika/rahastamine
Loov Eesti https://www.looveesti.ee/leia-rahastus/kaimasolevad-taotlusvoorud/
Muinsuskaitseamet https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/taluarhitektuuri-toetus
PRIA https://www.pria.ee/toetused
Rahandusministeerium (siseriiklik) https://www.rahandusministeerium.ee/et/regionaalareng-ja-poliitika/siseriiklikud-toetused
Rahandusministeerium (välistoetused) https://www.rahandusministeerium.ee/et/valistoetused
Riigi Tugiteenuste Keskus https://www.rtk.ee/avatud-taotlusvoorud
Siseministeerium https://www.siseministeerium.ee/et/eesmark-tegevused/valisvahendid/amif-taotlusvoorud
Tallinn linnavalitsus https://www.tallinn.ee/est/toetused
Tartu linnavalitsus https://www.tartu.ee/et/toetused
Välismaised toetusmeetmed
Euratom Energy – Fusion https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/energy-research-and-innovation/nuclear-fusion_en
Euroopa Komisjon https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls_en
Euroopa Liidu erinevad toetused https://europa.eu/european-union/about-eu/funding-grants_en
European University Institute https://www.mariecuriealumni.eu/newsletter/10-websites-you-need-know-european-funding-opportunities
Executive Agency for Health and Consumers http://ec.europa.eu/eahc/funding/funding.html
Joint Research Centre – External Staff Recruitment Application (ESRA) https://recruitment.jrc.ec.europa.eu/
Keskkond, tarbimine, tervis https://www.eubusiness.com/funding/homepage/environment-consumers-health/
Kultuur ja haridus https://www.eubusiness.com/funding/homepage/culture-education/
Majandus https://www.eubusiness.com/funding/homepage/economy-finance/
Marie Curie Actions http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/funded-projects/how-to-manage/index_en.htm
Regionaalne areng https://www.eubusiness.com/funding/homepage/regions/
Teadus https://www.eubusiness.com/funding/homepage/other/
Tehnoloogia https://www.eubusiness.com/funding/homepage/science-technology/
Transport https://www.eubusiness.com/funding/homepage/transport-travel/
Välissuhted https://www.eubusiness.com/funding/homepage/external-relations/
Õigus, kodanikuõigus https://www.eubusiness.com/funding/homepage/justice-home-affairs/