Riigieksamitele on tänavu registreerunud pea 12 000 õpilast (0)

Riigieksamitele ja rahvusvahelistele eksamitele on Haridus- ja Noorteameti esialgsetel andmetel registreerunud 11 696 eksamitegijat, kellest 9485 on gümnaasiumiõpilased, 623 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1590 kutseõppeasutuste õpilased.

Gümnaasiumi lõpetamiseks peab õpilane sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, matemaatika ja võõrkeele riigieksamid.

Eesti keele riigieksamile registreerus sel aastal 7555 ja eesti keele eksamit teise keelena plaanib teha 2621 eksaminanti. Matemaatika riigieksami puhul pidi õpilane valima kitsa või laia kursuse alusel koostatud eksamitöö vahel. Matemaatika kitsa kursuse eksami valis 4312 ja laia kursuse eksami 5168 eksamisooritajat. Lisaks sooritab 22 õpilast Saksa üldise kõrgkooliküpsuse matemaatika eksami.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel mitu valikuvõimalust. Õpilane võib sooritada inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Selle eksami on valinud sellel aastal 4251 õpilast. Väga hea inglise keele oskusega õpilastel on võimalus sooritada rahvusvaheline Cambridge Advanced C1-taseme eksam. C1 eksamile registreerus 2176 õpilast.

Võõrkeele eksamiks sai valida ka rahvusvahelise prantsuse või saksa keele eksami. Saksa keele erinevaid eksameid teeb sel aastal kokku 180 ja prantsuse keele eksami sooritab 245 eksamitegijat.

Riigieksameid korraldab Haridus- ja Noorteamet. Selle aasta riigieksamid algavad 24. aprillil eesti keele eksamiga ning lõpevad 17. mail matemaatika eksamiga.

Riigieksamite tulemused avalikustatakse hiljemalt 18. juunil eksamite infosüsteemis EIS ja riigiportaalis www.eesti.ee.

Lisainfot riigieksamite kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt https://harno.ee/riigieksamid.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.