Tasuta bussisõitu veel ei tule (0)
Seni oli tasuta ühistransport Tallinnas. Keskerakonna võimule tulles andis koalitsioon lubaduse kehtestada ka omavalitsuspiire ületava tasuta ühistranspordi.

Millal saame tasuta sõita maakonna piires, nagu seisab meie juhterakonna valimislubadustes?

Vastab Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Vello Jõgisoo: Tasuta lõunaid pole teatavasti olemas. Ka tasuta ühistransporti mitte, keegi peab selle kinni maksma. Teisest küljest veavad praegugi paljudes omavalitsustes õppureid tasuta koolibussid. Ka mitmetes omavalitsustes on tasuta liine. Ainult kelle jaoks need tasuta on? Õpilastele, mis on ka õige. Või ei tasu mõnel vajalikul liinil piletitulu koguda – seda tuleb nii vähe, et administreeerimiskulud on saadavast tulust suuremad. Aga liinikulud on ikka olemas. Ja kohalikud omavalitsused maksavad reisijate sõidu kinni. Nii et mingil määral on meil reisija jaoks tasuta transport juba praegu olemas.

Kui palju maksaks aga tasuta sõit kõigile reisijaile maakonna piires? Või veel enam – maakondade üleselt?

Oleme arutanud seda nii maanteeameti kui rahandusministeeriumi esindajatega. Aga hetkel veel täit selgust pole, kui palju selleks lisavahendeid kulub. Sest pole ühist arusaamist, mis on tasuta ühistransport. Arutusel on olnud need kulud, mis kuluvad avalike liinide muutmisel reisijaile maksuvabaks. Palju tuleks aga raha leida, kui ka kommertsliinid muutuksid tasuta liinideks, seda ei tea. Ja kas üldse või kui palju kommertsliine jääks, kui avalikud liinid tasuta oleksid? – sedagi ei tea. Ja kuidas käituksid tänased rongisõitjad, kui bussiliinid tasuta oleksid – seda ka ei tea. Hetkel on küsimusi rohkem kui vastuseid.

Aga üritagem nendele küsimustele mõned vastused leida. Kui palju liinikilomeetreid sõidavad Harjumaal kommertsalusel tegutsevad bussid, kui palju avalikud liinid?

Praegu sõidavad Harjumaal kommertsliinid 6 miljonit ja avalikud liinid 7 miljonit liinikilomeetrit. Seega peaaegu pooleks.

Ja kui palju saab Harjumaa Ühistranspordikeskus riigilt dotatsiooni?

Dotatsioon saame 2 miljonit.

Hiljutisel rahandusminister Sven Sesteri kohtumisel ajakirjanikega väitis minister, et tasuta transport nõuaks riigieelarvest täiendavalt 20–21 miljonit eurot. Kui sellest tuleks elanike arvu arvestades kolmandik Harjumaale koos Tallinnaga, kas piisaks?

Ilma põhjaliku turu-uuringuta on sellele keeruline vastata. Näiteks Maardust on täna umbes 100 väljumist Tallinnasse. Kui bussisõit oleks tasuta, kui palju siis väljumisi vaja oleks – me ei tea seda. Kuidas hakkaksid käituma seni isikliku autoga kulgenud inimesed? – sedagi ei tea. Kas sõitjad hakkavad eelistama tasuta bussi rongile, jällegi teadmata suurus. Tasuta transpordi korraldamine on nagu paljude tundmatutega võrrandi lahendamine, nii liinidel opereerijaile kui ühistranspordikeskusele.

Nii et järgmisest aastast tasuta transporti veel ei tule?

1. jaanuarist 2017 ei muutu piletihindade osas midagi. Kui muutused algavad, siis 1. jaanurist 2018.

Mis oli aga lõppeva aasta suurim muudatus?

Bussidesse paigaldasime nn piilukaamerad, mis jälgivad bussijuhtide tööd.

Ja tulemused?

Tulemused ei ole bussijuhtide poolt vaadatuna väga rõõmustavad. Samas on laekuv piletitulu kasvanud.

Kas mõni vahele võetud bussijuht on ka protsessi vaidlustanud? Et ei tohi näiteks kaameraid kasutada või midagi sellist?

Juhid on meie kontrollosakonda kutsutud, näidatud episoode. Keegi vaidlustanud pole. Kümme bussijuhti on ebaausa käitumise pärast vallandatud.

Kui palju on selle tulemusena kasvanud piletitulu?

Piletitulu on tõesti kasvanud. Kas aga ebaausate juhtide kõrvaldamise või reisijate lisandumise tõttu, seda on raske öelda.

Milliste operaatorfirmade bussijuhid on enim seadust rikkunud?

Praegu on kaamerad nendel liinidel, kus sõidavad ATKO ja Samati bussid. ATKO bussijuhid on tunduvalt sagedamini seadusega pahuksis. Kõik kümme vallandatud juhti töötasid ATKOs.

Millega algab reisijaile ja vedajaile uus aasta?

Tahame aasta algusest tihendada liine nii Harku kui Kiili suunal, jätkata ebaausate kimbutamist. Ja valmistume liituma koos teiste maakondadega suureks regionaalkeskuseks.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.