Kose valda rajati taastuvelektril töötav nutikas valgustus (0)
Article title
Kose valla teedele ja tänavatele paigaldas Enefit Connect 46 uut tänavavalgustit. Foto Enefit Connect

Kose valla teedele ja tänavatele paigaldas Enefit Connect 46 uut tänavavalgustit, mis aitavad tõsta kogukonna turvalisust kohtades, kus valgustus varem puudus. Tegemist on taastuvelektril töötava säästliku valgustuslahendusega, millel on nutikas juhtimissüsteem.

“Saime tänavavalgustustöödega enne pimedaid augustiöid valmis, et vajalikud teed ja tänavad oleksid valgustatud ja kogukond turvalisem,” ütles Enefit Connecti valgustusteenuste juht Andrus Kraht.

Kose valla abivallavanema Jaanus Saadve sõnul tõstab uutesse elamupiirkondadesse ja bussipeatustesse lisatud valgustus kogukonna turvalisust. “Lapsed saavad turvalisemalt bussi peale ja autojuhid märkavad paremini tee ääres jalutavaid või jalgrattaga sõitvaid inimesi,” ütles ta.

“Ehitustööde käigus saime palju tagasisidet ja külavanemate ümarlaual juba arutasime, kuhu järgmisena tänavavalgustust lisada,” märkis Saadve.

Uuel tänavavalgustusel on tark juhtimissüsteem, et valgustid põleksid siis, kui vaja. Lisaks annab süsteem automaatselt teada, kui mõni valgusti ei tööta. Energiasäästlikud LED-valgustid tarbivad taastuvenergiat ja valgusreostuse vältimiseks on iga valgusti võimsus ning asukoht valitud nii, et see valgustaks ainult vajalikku ala. “Elamute lähedusse paigaldatud tänavavalgustuse osas arvestasime sellega, et see ei häiriks majaelanikke ega paistaks kellegi koduaknasse,” selgitas Kraht.

Saadve sõnul peaks tulevikus kogu valla elektrienergia tulema taastuvatest allikatest ja taastuvenergial töötav tänavavalgustus aitab selle eesmärgi täitmisele kaasa. “Näeme, et saame oma keskkonda sedasi puhtamaks. Ka päikeseparke kerkib meil nagu seeni pärast vihma.”

Esmase investeeringu uue tänavavalgustuse väljaehitamiseks tegi Enefit Connect. Ettevõte sõlmis kohaliku omavalitsusega kümneaastase täisteenuslepingu, mis sisaldab nii liitumist, projektlahendust, ehitustööde kulu, samuti valgustite haldust ja energiakulu. “Meie roll on hoolitseda ka selle eest, et tänavavalgustus oleks pidevalt töökorras ja tegeleme kõikvõimalike rikete lahendamisega. Sellega vähendame valla halduskoormust,” lisas Kraht.

Osamaksetena tasumine aitab vallal teha teisi vajalikke lisainvesteeringuid. “Elanikke tuleb valda iga päev juurde ja meil on vaja investeeringuid teha veel mujale, näiteks uue lasteaia ehitamisse,” selgitas abivallavanem Saadve.

Valgustid paigaldati tänasele elektritaristule ja enamjaolt olemasolevatele puitmastidele. See tegi töö lihtsamaks ja aitas vähendada võrgu rajamiseks vajalikke kulutusi.

Kokku paigaldati 46 valgustit: Oru ja Oti teele, Sinilille ja Soone tänavale, Ravila alevikku Tammiku teele, Ardu ja Oru külla, Kolu ristmikule, Poolenõmme ja Tuhala bussipeatusesse.

Enefit Connect on Eesti Energia tütarettevõte, mis haldab erinevaid elektrivõrke ja suurt osa Eesti tänavavalgustusvõrgust, arendab kiiret internetivõrku, ajakohast elektriautode laadimisvõrku ning pakub tänapäevasel tehnoloogial põhinevaid uusi energialahendusi.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.