Kas online-kasiinod on usaldusväärsed? (0)

Online-kasiinode temaatika on Eestis seni suht tabu. Üheksakümnendate mängupõrgud on aga jäänud pigem minevikku. Rohkem tehakse pärisraha peale panuseid veebis.

Mida aga arvata nendest ettevõtetest, kes on võtnud vaevaks täita kõik tingimused seaduslikuks hasartmängude pakkumiseks ning ka vajalikud paberid korda saanud? Kas netis raha peale panuste tegemine on ikka aus ja läbipaistev?

Hasartmänguseadus

Eesti on üks neist vähestest riikidest maailmas, mis on hasartmängude tööstuse reguleerimise tõsiselt käsile võtnud. Välja on töötatud üksikasjalik juhend õnnemängude pakkujate jaoks. See kannab nime Hasartmänguseadus. Välja on toodud kõik nõuded, mida tuleb järgida, et tegevusluba saada ning reeglid, mida järgida vastutustundliku teenuse pakkumiseks.

2022. aasta seisuga võib väita, et Hasartmänguseadus on oma eesmärgi täitnud. Sektor toimib üsna ladusalt, uusi operaatoreid tuleb järjest juurde.

Meile teadaolevalt ei ole ükski õnnemängude litsentsi saanud ettevõte sellest ilma jäänud seaduserikkumise tõttu. Samal ajal pole meediasse jõudnud ühtegi suurt skandaali, et mängijatel oleks kuidagi püütud nahka üle kõrvade tõmmata.

Millised tingimused on hasartmängukorraldajale?

Õnnemängude korraldamise loa saamiseks peab ettevõte vastama hulgale reeglitele. Neist ehk olulisemad puudutavad firma majanduslikku võimekust ning ettevõtte jätkusuutlikust. Näiteks ei saa hasartmängude korraldamise luba ükski firma, mille aktsia-või osakapitali suurus jääb alla 1 miljoni euro.

Mängijate vahendite kaitsmiseks on välja mõeldud teisigi skeeme. Näiteks nõuab Eesti Maksuamet, et operaator kannaks eraldi pangakontole sama summa ulatuses vahendeid, kui neid on parajasti mängijatel kuu lõpu seisuga.

Ühiskondlik vastutus ja arengutendentsid

Hasartmänguseadus on üsna konkreetne ning selgesti mõistetav nii mängijate kui operaatorite jaoks. Kui peaks tekkima konflikt, mida omavahel lahendada ei suudeta, siis saab alati läbi rääkida Maksu- ja Tolliameti esindajatega. See struktuur on ennast seni hästi teostanud ja meie hinnangul on loodud hea pinnas, et õnnemängude pakkumine ja tarbimine saaks Eestis edasi areneda.

Ei saa salata, et on väike hulk mängijaid, kelle jaoks võib raha peale mängudel panustamine hakata isiku rahalist seisu negatiivselt mõjutama.

Maksu- ja Tolliameti ning operaatorite koostöös tehakse tööd selle nimel, et mängijate teadlikkust tõsta ja võimaldada tööriistu, mis annavad võimaluse õigel ajal piiri pidada või mängimisest sootuks paus teha.

Vastutustundlik mängimine

Kui võrrelda traditsioonilisi online-kasiinosid ja uuema aja kiirkasiinosid, siis peamine erinevus on selles kuidas lähenetakse vastutustundlikule mängimisele.

On palju platvorme, mis sarnanevad teineteisele nagu sukk ja saabas, aga sisu seal taga väga palju pole. Vahel on paras katsumus leida üles seaded, mis võimaldavad piirata panustamist või aega, mis kasiinos veedetakse.

Traditsioonilised mängukohad, mis on Eestis tegutsenud juba kümneid aastad, neil on olnud aega läbi mõelda, kuidas mängijatega luua intiimsem suhe. See tähendab, et peamine prioriteet on brändi ja selle taga oleva ettevõtte laitmatu maine ja positiivne image. Välja on tuldud erinevate lahendustega, näiteks mitmetes kasiinodes on nii, et kalendriaasta jooksul üle 20,000 € ei lasta kellelgi kaotada.

Tüüpiliselt on online kasiino lehtedel loodud ka eraldi vastutustundliku mängimise alamleht, kus saab testida, kas mänguharjumus on kuidagi kontrolli alt väljuma hakanud. Eraldi on välja toodud ka mõned kontaktid nagu näiteks Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus, kuhu saab helistada ja oma probleemi ära rääkida.

Kokkuvõte

Eestis on veebis panuste tegemine populaarne ning aasta-aastalt on mängijate arv ja panustatavad summad olnud kasvutrendis. Siiski on nii riigil kui operaatoritel teha veel palju tööd, et luua parimad tingimused vastutustundlikult meelelahutamiseks.

Mängijate seisukohast on oluline üles leida pigem info selle kohta kui hea maine on brändil ja kas neid saab 100% usaldada. Ilus jutt ja suured lubadused ei pruugi alati mängija jaoks tulu tuua.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.