Ettevõtte kasumi ja konkurentsivõime kasvatamine läbi digitaliseerimise (0)

Rääkisime Flexcom Solutions OÜ tegevjuhi Martin Koppeliga digitaliseerimisest ning kuidas on võimalik läbi protsesside parendamise ja digitaliseerimise ettevõtte kuludelt märkimisväärselt säästa.

Üha enam ja enam räägitakse ettevõtte protsessidega seoses terminist digitaliseerimine. Mida see endast täpsemalt kujutab?

Digitaliseerimise kohta on olemas mitmeid definitsioone, kuid lühidalt võib öelda, et digitaliseerimine on digitaalsete tehnoloogiate ja andmete kasutusele võtmine protsesside efektiivsemaks muutmiseks ning kasumi kasvatamiseks.

Siinkohal võib laiendada terminit digitaliseerimine ka juba olemasolevate digitaalsete lahenduste parendamisele, näiteks mitmetes Exceli tabelites olevad andmed viiakse ühtsesse ja mugavalt hallatavasse tarkvaralahendusse. Seega digitaliseerimine antud kontekstis ei pea olema ilmtingimata vaid “paberi ja pliiatsiga” hallatud lahenduse digikujule viimine.

Millist kasu digitaliseerimine toob?

Digitaliseerimisest sündivat kasu saab ennekõike mõõta rahas. Enim tulu tekib tavaliselt reaalajas nähtavatest või lihtsasti kättesaadavatest andmetest, mille põhjal saab operatiivselt teha igapäevases töös õigeid juhtimisotsuseid. Tehes õigeid asju õigel ajal aitab säästa tööjõudu, kasutada seadmeid efektiivsemalt ning hoida kokku materjalikadudelt.

Võtmetähtsus on kindlasti ka protsesside käigus kogunenud andmetel ja nende analüüsimisel, mis aitab teha ajaloo põhjal paremaid otsuseid olevikus ja tulevikus.

Lisaks rahaliselt mõõdetavale tulule on digitaliseerimisel kindlasti ka väga palju väärtusi, mida on otseselt rahas mõõta keerukam. Selleks on näiteks üleüldine protsesside selgus ja lihtsus, mis aitab vältida informatsiooni otsimisele ja sisestamisele kuluvat aega, parandada töötajate motivatsiooni jpm.

Tooge mõned konkreetsemad näited.

Näiteks kuvatakse tootmise meistrile jooksvalt andmed praagi ja tootmisprobleemide kohta, kes saab jooksvalt sekkuda, kui näiteks praagi kogus väljub ettenähtud piiridest.

Tootmisplaane, töökäske, jooniseid ja juhendeid ei ole enam paberkujul vaja. See säästab aega ja vähendab vigade tekkimise riske – dokumente ei ole vaja enam printida, hiljem arhiveerida ning kaob aegunud juhendite eksliku kasutamise võimalus.

Tekib informatsioon realiseerunud tööetappide aegade kohta toodete, partiide ja operaatorite lõikes, mida saab võrrelda ettenähtud aegadega. See annab selge pildi sellest, mida ja kus on vaja parendada. Või, kui aja ülekulu põhjus on objektiivne ja selle muutmine ülemäära kulukas, saab korrigeerida toote omahinda ja vastavalt ka müügihinda selliselt, et oleks tagatud soovitud müügikate.

Loomulikult võib erinevaid näiteid tuua veel palju.

Kui palju on võimalik säästa?

Kui ettevõttes ei ole varem protsesside parendamisega süsteemselt tegeletud ning digitaalsed lahendused puuduvad või on mittesobivad, on tavaliselt võimalik tõsta efektiivsust isegi kuni kolmandiku võrra, vahest veelgi rohkem. Suur osa sellest konverteerub puhaskasumiks, mis on kahtlemata iga äriettevõtte prioriteediks.

Kuidas digitaliseerimisega alustada?

Kõigepealt on vaja põhimõttelist otsust ja juhtkonna tahet. Esimese etapina viime tavaliselt läbi auditi, mis hõlmab kõikide ettevõtte võtmeprotsesside ja IT-lahenduste hindamist.

Auditi tulemuse põhjal teeme kliendiga koos otsuse, kuidas edasi minna ning koostame arendus- ja juurutusplaani. Auditeerimisel kasutame oma pikaajalist kogemust juhtimissüsteemide arendamise vallas ning aitame vajadusel korrastada ettevõtte protsessid enne digitaliseerimislahenduse loomist. Kehvasti toimivat protsessi ei ole mõtet digitaliseerida.

Meie kogemus näitab, et äärmiselt oluline on juba algfaasis protsessi kaasata võimalikult palju töötajaid erinevatest ettevõtte valdkondadest ja tasanditelt. Töötajatelt saab sageli hindamatut informatsiooni, mida juhtkonnal ei pruugi olemas olla ning töötajate kaasamine teeb süsteemi hilisema kasutuselevõtu tunduvalt sujuvamaks – töötajad tunnetavad süsteemi “enda omana” ning võtavad selle palju paremini omaks.

Mida pakub digitaliseerimise vallas Flexcom Solutions?

Meie pakume kuluefektiivset ja lihtsat, kuid väga võimalusterohket lahendust FlexiData, mis on välja kasvanud reaalsetest tootmisettevõtete vajadustest. Samas katavad meie lahendused väga hästi ka muude valdkondade ettevõtete vajadusi.

FlexiData on veebipõhine tarkvaralahendus, mille kohandame täielikult kliendi vajadusetele vastavaks. Lahendus sisaldab täpselt seda ja sellisel kujul nagu kliendil on vaja – ei midagi puudu ega midagi üleliigset. See tähendab seda, et süsteem teenib 100%-liselt kasutaja huve.

Arendusraamistiku eripärast tulenevalt saame laheduse juurutada kiiresti ja oluliselt soodsamalt võrreldes teiste turul olevate lahendustega.

Oleme rohkem kui kümne aasta jooksul loonud palju erinevaid lahendusi milleks on muuhulgas ettevõtte intraneti keskkond, tootmise planeerimine, laohaldus, seadmete register ja hoolduskava, kliendikaebuste haldus, erinevad registrid koos dokumendihaldusega, andmete tootmisest kogumise lahendused, erinevad analüüsilahendused, digiekraanid jpm. Kogu seda kogemuste pagasit ning aja jooksul loodud süsteeme saame rakendada ka teie ettevõtte lahenduse teostamise juures.

Kas see ei ole kõik väga mahukas ja aeganõudev?

Kõike ei pea tegema kohe ja korraga. Alustada võib kõige kriitilisemast lõigust ning seejärel süsteemi jooksvalt edasi arendada. Seega ei ole vaja panustada üle jõu käivat ajalist ja rahalist ressurssi, vaid edasi saab minna ka väikeste sammudega.

Mida ütleksite kokkuvõtteks?

Tööjõu puuduse ja kiire palgakasvu olukorras on protsesside efektiivsus konkurentsis püsimiseks muutunud hädavajalikuks. Oleme võtnud oma südameasjaks ettevõtteid selles igati abistada. Meiega võib julgesti ühendust võtta, anname hea meelega nõu ja soovi korral oleme teie heaks partneriks digitaliseerimise põneval teekonnal. Rohkem infot ja kontaktandmed leiab meie kodulehelt www.flexcom.ee

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.